Đang truy cập Đang truy cập: 296

Hôm nay Hôm nay: 1,920

Tháng hiện tại Tháng hiện tại: 460,832

Tổng truy cập Tổng truy cập: 6,096,543

Contactor-Khởi động từ LC1E - TVS

- Contactor Easypact TVS có công suất từ 2.2kW tới 335kW (AC3/400V)
- Contactor schneider loại Easypact TVS có 2 loại 3P và 4P. Contactor 3 cực dùng điều khiển động cơ, Contactor 4 cực để đóng cắt tải trở.
- Công suất từ 1.1…375kW.
- Tích hợp 1 tiếp điểm phụ loại NO hoặc NC hay cả 2.
- Lắp đặt trên dil rail hoặc bắt vít.
- Đầu nối dây kiểu bắt vít.
- Tham khảo contactor LC1E LC1E3201M5, LC1E3210M5
Click chọn mã sản phẩm rồi chọn Chi tiết để xem đầy đủ thông tin sản phẩm.
STT Sản phẩm Lựa chọn Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng
1 Contactor 3P 6A 1No 2,2Kw

LC1E0610

Contactor 3P 6A 1No 2,2Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
260,700
Có sẵn
2 Contactor 3P 6A 1Nc 2,2Kw

LC1E0601

Contactor 3P 6A 1Nc 2,2Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   N5   Q5   Q6  
260,700
Có sẵn
3 Contactor 3P 9A 1No 4Kw

LC1E0910

Contactor 3P 9A 1No 4Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
300,300
Có sẵn
4 Contactor 3P 9A 1Nc 4Kw

LC1E0901

Contactor 3P 9A 1Nc 4Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
300,300
Có sẵn
5 Contactor 3P 12A 1No 5,5Kw

LC1E1210

Contactor 3P 12A 1No 5,5Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
339,900
Có sẵn
6 Contactor 3P 12A 1Nc 5,5Kw

LC1E1201

Contactor 3P 12A 1Nc 5,5Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
339,900
Có sẵn
7 Contactor 3P 18A 1No 7,5Kw

LC1E1810

Contactor 3P 18A 1No 7,5Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
502,700
Có sẵn
8 Contactor 3P 18A 1Nc 7,5Kw

LC1E1801

Contactor 3P 18A 1Nc 7,5Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
502,700
Có sẵn
9 Contactor 3P 25A 1No 11Kw

LC1E2510

Contactor 3P 25A 1No 11Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
612,700
Có sẵn
10 Contactor 3P 25A 1Nc 11Kw

LC1E2501

Contactor 3P 25A 1Nc 11Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
612,700
Có sẵn
11 Contactor 3P 32A 1No 15Kw

LC1E3210

Contactor 3P 32A 1No 15Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5  
900,900
Có sẵn
12 Contactor 3P 32A 1Nc 15Kw

LC1E3201

Contactor 3P 32A 1Nc 15Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
900,900
Có sẵn
13 Contactor 3P 38A 1No 18,5Kw

LC1E3810

Contactor 3P 38A 1No 18,5Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
1,056,000
Có sẵn
14 Contactor 3P 38A 1Nc 18,5Kw

LC1E3801

Contactor 3P 38A 1Nc 18,5Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
1,056,000
Có sẵn
15 Contactor 3P 40A 1No+1Nc 18,5Kw

LC1E40

Contactor 3P 40A 1No+1Nc 18,5Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
1,090,100
Có sẵn
16 Contactor 3P 50A 1No+1Nc 22Kw

LC1E50

Contactor 3P 50A 1No+1Nc 22Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
1,123,100
Có sẵn
17 Contactor 3P 65A 1No+1Nc 30Kw

LC1E65

Contactor 3P 65A 1No+1Nc 30Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
1,267,200
Có sẵn
18 Contactor 3P 80A 1No+1Nc 37Kw

LC1E80

Contactor 3P 80A 1No+1Nc 37Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
1,565,300
Có sẵn
19 Contactor 3P 95A 1No+1Nc 45Kw

LC1E95

Contactor 3P 95A 1No+1Nc 45Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
1,970,100
Có sẵn
20 Contactor 3P 120A 1No+1Nc 55Kw

LC1E120

Contactor 3P 120A 1No+1Nc 55Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   F5   M5   Q5  
2,460,700
Có sẵn
21 Contactor 3P 160A 1No+1Nc 75Kw

LC1E160

Contactor 3P 160A 1No+1Nc 75Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   F5   M5   Q5  
5,349,300
Có sẵn
22 Contactor 3P 200A 90Kw

LC1E200

Contactor 3P 200A 90Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   F5   M5   Q5  
5,865,200
Có sẵn
23 Contactor 3P 250A 132Kw

LC1E250

Contactor 3P 250A 132Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   F5   M5   Q5  
8,283,000
Có sẵn
24 Contactor 3P 300A 160Kw

LC1E300

Contactor 3P 300A 160Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   F5   M5   Q5  
9,948,400
Có sẵn
25 Contactor 3P 400A 200Kw

LC1E400

Contactor 3P 400A 200Kw

Thương hiệu: Schneider

M7  
16,073,200
Có sẵn
26 Contactor 3P 500A 250Kw

LC1E500

Contactor 3P 500A 250Kw

Thương hiệu: Schneider

M7  
29,442,600
Có sẵn
27 Contactor 3P 630A 335Kw

LC1E630

Contactor 3P 630A 335Kw

Thương hiệu: Schneider

M7  
42,221,300
Có sẵn
Loại tài liệu Tài liệu Ngày Kích thước Định dạng
Catalogue Catalogue Contactor TVS 12/07/2016 5,442,966 .pdf
Technical Contactor 6A coil 24V 50Hz 12/07/2016 53,884 .pdf
Technical Contactor 6A coil 24V 60Hz 12/07/2016 53,902 .pdf
Technical Contactor 6A coil 24V 50/60Hz 12/07/2016 42,551 .pdf
Technical Contactor 6A coil 48V 50Hz 12/07/2016 53,663 .pdf
Technical Contactor 6A coil 48V 50/60Hz 12/07/2016 42,325 .pdf
Technical Contactor 6A coil 110V 50Hz 12/07/2016 53,658 .pdf
Technical Contactor 6A coil 110V 60Hz 12/07/2016 53,671 .pdf
Technical Contactor 6A coil 110V 50/60Hz 12/07/2016 42,321 .pdf
Technical Contactor 6A coil 220V 50Hz 12/07/2016 53,632 .pdf
Technical Contactor 6A coil 220V 60Hz 12/07/2016 53,667 .pdf
Technical Contactor 6A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 42,311 .pdf
Technical Contactor 6A coil 415V 50Hz 12/07/2016 53,649 .pdf
Technical Contactor 6A coil 380V 50Hz 12/07/2016 53,997 .pdf
Technical Contactor 6A coil 380V 60Hz 12/07/2016 54,025 .pdf
Technical Contactor 6A coil 380V 50/60Hz 12/07/2016 42,670 .pdf
Technical Contactor 6A coil 440V 50Hz 12/07/2016 42,074 .pdf
Technical Contactor 6A coil 440V 60Hz 12/07/2016 53,640 .pdf
Technical Contactor 6A coil 240V 50Hz 12/07/2016 53,656 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601B5 12/07/2016 53,887 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601B6 12/07/2016 53,905 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601B7 12/07/2016 42,556 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601E5 12/07/2016 42,306 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601E7 12/07/2016 42,332 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601F5 12/07/2016 53,662 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601F6 12/07/2016 53,676 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601F7 12/07/2016 42,324 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601M5 12/07/2016 53,635 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601M6 12/07/2016 53,671 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601M7 12/07/2016 42,310 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601N5 12/07/2016 53,650 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601Q5 12/07/2016 54,000 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601Q6 12/07/2016 54,028 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601Q7 12/07/2016 42,672 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601R5 12/07/2016 42,077 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601R6 12/07/2016 53,643 .pdf
Technical Datasheet LC1E0601U5 12/07/2016 53,656 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910U5 12/07/2016 53,639 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910R6 12/07/2016 53,650 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910R5 12/07/2016 42,069 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910Q7 12/07/2016 42,662 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910Q6 12/07/2016 54,009 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910Q5 12/07/2016 54,004 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910N5 12/07/2016 53,643 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910M7 12/07/2016 42,290 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910M6 12/07/2016 53,617 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910M5 12/07/2016 116,727 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910F7 12/07/2016 42,307 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910F6 12/07/2016 53,661 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910F5 12/07/2016 53,655 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910E7 12/07/2016 42,326 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910E5 12/07/2016 53,664 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910B7 12/07/2016 42,550 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910B6 12/07/2016 53,876 .pdf
Technical Datasheet LC1E0910B5 12/07/2016 53,886 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901B5 12/07/2016 53,889 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901B6 12/07/2016 53,882 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901B7 12/07/2016 42,553 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901E5 12/07/2016 53,668 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901E7 12/07/2016 42,324 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901F5 12/07/2016 53,660 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901F6 12/07/2016 53,665 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901F7 12/07/2016 42,312 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901M5 12/07/2016 53,622 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901M6 12/07/2016 53,623 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901M7 12/07/2016 42,296 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901N5 12/07/2016 53,642 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901Q5 12/07/2016 54,007 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901Q6 12/07/2016 54,014 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901Q7 12/07/2016 42,666 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901R5 12/07/2016 42,072 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901R6 12/07/2016 53,655 .pdf
Technical Datasheet LC1E0901U5 12/07/2016 53,637 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210B5 12/07/2016 53,902 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210B6 12/07/2016 53,902 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210B7 12/07/2016 42,545 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210E5 12/07/2016 53,676 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210E7 12/07/2016 42,300 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210F5 12/07/2016 53,666 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210F6 12/07/2016 53,673 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210F7 12/07/2016 42,312 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210M5 12/07/2016 53,668 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210M6 12/07/2016 53,667 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210M7 12/07/2016 42,325 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210N5 12/07/2016 53,676 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210Q5 12/07/2016 54,009 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210Q6 12/07/2016 54,010 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210Q7 12/07/2016 42,658 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210R5 12/07/2016 42,290 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210R6 12/07/2016 53,670 .pdf
Technical Datasheet LC1E1210U5 12/07/2016 53,652 .pdf
Technical Datasheet LC1E1201B5 12/07/2016 53,905 .pdf
Technical Datasheet LC1E1201B6 12/07/2016 53,906 .pdf
Technical Datasheet LC1E1201B7 12/07/2016 42,545 .pdf
Technical Datasheet LC1E1201E5 12/07/2016 53,677 .pdf
Technical Datasheet LC1E1201E7 12/07/2016 42,299 .pdf
Technical Datasheet LC1E1201F5 12/07/2016 53,670 .pdf
Technical Datasheet LC1E1201F6 12/07/2016 53,675 .pdf
Technical Datasheet LC1E1201F7 12/07/2016 42,316 .pdf
Technical Datasheet LC1E1201M5 12/07/2016 53,667 .pdf
Technical Datasheet LC1E1201M6 12/07/2016 52.41 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1201M7 12/07/2016 41.33 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1201N5 12/07/2016 52.42 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1201Q5 12/07/2016 52.74 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1201Q6 12/07/2016 52.75 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1201Q7 12/07/2016 41.66 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1201R5 12/07/2016 41.3 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1201R6 12/07/2016 52.42 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1201U5 12/07/2016 52.4 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40B5 12/07/2016 52.79 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40B6 12/07/2016 52.78 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40B7 12/07/2016 41.69 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3810E7 12/07/2016 41.37 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3810F5 12/07/2016 52.44 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3810F6 12/07/2016 52.44 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3810F7 12/07/2016 41.35 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3810M5 12/07/2016 52.42 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3810M6 12/07/2016 52.42 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3810M7 12/07/2016 41.33 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3810N5 12/07/2016 52.47 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3810Q5 12/07/2016 52.78 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3810Q6 12/07/2016 52.78 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3810Q7 12/07/2016 41.68 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3810R5 12/07/2016 41.14 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3810R6 12/07/2016 52.44 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3810U5 12/07/2016 52.44 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40E7 12/07/2016 41.48 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40F5 12/07/2016 52.56 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40F6 12/07/2016 52.56 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40F7 12/07/2016 41.48 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40M5 12/07/2016 52.55 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40M6 12/07/2016 52.56 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40M7 12/07/2016 41.47 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40N5 12/07/2016 52.55 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40Q5 12/07/2016 52.9 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40Q6 12/07/2016 52.91 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40Q7 12/07/2016 41.79 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40R5 12/07/2016 41.25 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40R6 12/07/2016 52.55 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40U5 12/07/2016 52.55 KB pdf
Technical Datasheet LC1E50B5 12/07/2016 52.8 KB pdf
Technical Datasheet LC1E50B6 12/07/2016 52.78 KB pdf
Technical Datasheet LC1E50B7 12/07/2016 41.72 KB pdf
Technical Datasheet LC1E50E5 12/07/2016 52.58 KB pdf
Technical Datasheet LC1E50E7 12/07/2016 41.47 KB pdf
Technical Datasheet LC1E50F5 12/07/2016 52.58 KB pdf
Technical Datasheet LC1E50F6 12/07/2016 52.56 KB pdf
Technical Datasheet LC1E50F7 12/07/2016 41.47 KB pdf
Technical Datasheet LC1E50M5 12/07/2016 52.58 KB pdf
Technical Datasheet LC1E50M6 12/07/2016 52.55 KB pdf
Technical Datasheet LC1E50M7 12/07/2016 39.83 KB pdf
Technical Datasheet LC1E50N5 12/07/2016 52.56 KB pdf
Technical Datasheet LC1E50Q5 12/07/2016 77,690 .pdf
Technical Datasheet LC1E50Q6 12/07/2016 52.91 KB pdf
Technical Datasheet LC1E50Q7 12/07/2016 41.82 KB pdf
Technical Datasheet LC1E50R5 12/07/2016 41.23 KB pdf
Technical Datasheet LC1E50R6 12/07/2016 52.56 KB pdf
Technical Datasheet LC1E50U5 12/07/2016 52.57 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65B5 12/07/2016 52.8 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65B6 12/07/2016 52.79 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65B7 12/07/2016 41.7 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65E5 12/07/2016 52.57 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65E7 12/07/2016 41.48 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65F5 12/07/2016 52.56 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65F6 12/07/2016 52.55 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65F7 12/07/2016 41.46 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65M5 12/07/2016 52.54 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65M6 12/07/2016 52.53 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65M7 12/07/2016 39.82 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65N5 12/07/2016 52.55 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65Q5 12/07/2016 52.91 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65Q6 12/07/2016 52.9 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65Q7 12/07/2016 41.79 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65R5 12/07/2016 41.45 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65R6 12/07/2016 52.55 KB pdf
Technical Datasheet LC1E65U5 12/07/2016 52.57 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 52.77 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 52.76 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 41.67 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 52.55 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 41.45 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 52.53 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 52.53 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 41.45 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 52.51 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 52.52 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 41.44 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 52.53 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 52.86 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 52.87 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 41.77 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 41.42 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 52.53 KB pdf
Technical Datasheet LC1E80 12/07/2016 52.52 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95B5 12/07/2016 52.77 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95B6 12/07/2016 52.77 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95B7 12/07/2016 41.68 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95E5 12/07/2016 52.51 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95E7 12/07/2016 41.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95F5 12/07/2016 52.5 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95F6 12/07/2016 52.52 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95F7 12/07/2016 41.42 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95M5 12/07/2016 52.49 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95M6 12/07/2016 52.51 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95M7 12/07/2016 41.44 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95N5 12/07/2016 52.51 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95Q5 12/07/2016 52.87 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95Q6 12/07/2016 52.85 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95Q7 12/07/2016 41.76 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95R5 12/07/2016 41.21 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95R6 12/07/2016 52.48 KB pdf
Technical Datasheet LC1E95U5 12/07/2016 52.53 KB pdf
Technical Datasheet LC1E120B5 12/07/2016 52.71 KB pdf
Technical Datasheet LC1E120B6 12/07/2016 41.6 KB pdf
Technical Datasheet LC1E120E5 12/07/2016 52.48 KB pdf
Technical Datasheet LC1E120F5 12/07/2016 52.47 KB pdf
Technical Datasheet LC1E120F6 12/07/2016 52.48 KB pdf
Technical Datasheet LC1E120M5 12/07/2016 52.48 KB pdf
Technical Datasheet LC1E120M6 12/07/2016 52.47 KB pdf
Technical Datasheet LC1E120N5 12/07/2016 52.48 KB pdf
Technical Datasheet LC1E120Q5 12/07/2016 52.81 KB pdf
Technical Datasheet LC1E120Q6 12/07/2016 41.71 KB pdf
Technical Datasheet LC1E120R5 12/07/2016 41.35 KB pdf
Technical Datasheet LC1E120R6 12/07/2016 41.35 KB pdf
Technical Datasheet LC1E120U5 12/07/2016 52.47 KB pdf
Technical Datasheet LC1E160B5 12/07/2016 52.7 KB pdf
Technical Datasheet LC1E160B6 12/07/2016 52.71 KB pdf
Technical Datasheet LC1E160E5 12/07/2016 52.48 KB pdf
Technical Datasheet LC1E160F5 12/07/2016 52.48 KB pdf
Technical Datasheet LC1E160F6 12/07/2016 52.48 KB pdf
Technical Datasheet LC1E160M5 12/07/2016 52.45 KB pdf
Technical Datasheet LC1E160M6 12/07/2016 52.47 KB pdf
Technical Datasheet LC1E160N5 12/07/2016 52.46 KB pdf
Technical Datasheet LC1E160Q5 12/07/2016 52.81 KB pdf
Technical Datasheet LC1E160Q6 12/07/2016 52.82 KB pdf
Technical Datasheet LC1E160R5 12/07/2016 41.35 KB pdf
Technical Datasheet LC1E160R6 12/07/2016 52.45 KB pdf
Technical Datasheet LC1E160U5 12/07/2016 52.48 KB pdf
Technical Datasheet LC1E200B5 12/07/2016 53.88 KB pdf
Technical Datasheet LC1E200B6 12/07/2016 53.88 KB pdf
Technical Datasheet LC1E200E5 12/07/2016 41.6 KB pdf
Technical Datasheet LC1E200F5 12/07/2016 53.64 KB pdf
Technical Datasheet LC1E200F6 12/07/2016 53.66 KB pdf
Technical Datasheet LC1E200M5 12/07/2016 53.64 KB pdf
Technical Datasheet LC1E200M6 12/07/2016 53.65 KB pdf
Technical Datasheet LC1E200N5 12/07/2016 53.64 KB pdf
Technical Datasheet LC1E200Q5 12/07/2016 54 KB pdf
Technical Datasheet LC1E200Q6 12/07/2016 54.01 KB pdf
Technical Datasheet LC1E200R5 12/07/2016 41.56 KB pdf
Technical Datasheet LC1E200R6 12/07/2016 53.65 KB pdf
Technical Datasheet LC1E200U5 12/07/2016 53.63 KB pdf
Technical Datasheet LC1E250B5 12/07/2016 53.89 KB pdf
Technical Datasheet LC1E250B6 12/07/2016 53.89 KB pdf
Technical Datasheet LC1E250E5 12/07/2016 53.68 KB pdf
Technical Datasheet LC1E250F5 12/07/2016 53.66 KB pdf
Technical Datasheet LC1E250F6 12/07/2016 53.67 KB pdf
Technical Datasheet LC1E250M5 12/07/2016 53.66 KB pdf
Technical Datasheet LC1E250M6 12/07/2016 53.64 KB pdf
Technical Datasheet LC1E250N5 12/07/2016 53.67 KB pdf
Technical Datasheet LC1E250Q5 12/07/2016 54.02 KB pdf
Technical Datasheet LC1E250Q6 12/07/2016 54.01 KB pdf
Technical Datasheet LC1E250R5 12/07/2016 41.58 KB pdf
Technical Datasheet LC1E250R6 12/07/2016 53.64 KB pdf
Technical Datasheet LC1E250U5 12/07/2016 53.65 KB pdf
Technical Datasheet LC1E300B5 12/07/2016 53.86 KB pdf
Technical Datasheet LC1E300B6 12/07/2016 53.86 KB pdf
Technical Datasheet LC1E300E5 12/07/2016 41.59 KB pdf
Technical Datasheet LC1E300F5 12/07/2016 53.63 KB pdf
Technical Datasheet LC1E300F6 12/07/2016 53.63 KB pdf
Technical Datasheet LC1E300M5 12/07/2016 53.62 KB pdf
Technical Datasheet LC1E300M6 12/07/2016 53.62 KB pdf
Technical Datasheet LC1E300N5 12/07/2016 53.61 KB pdf
Technical Datasheet LC1E300Q5 12/07/2016 53.97 KB pdf
Technical Datasheet LC1E300Q6 12/07/2016 53.98 KB pdf
Technical Datasheet LC1E300R5 12/07/2016 41.54 KB pdf
Technical Datasheet LC1E300R6 12/07/2016 53.61 KB pdf
Technical Datasheet LC1E300U5 12/07/2016 53.61 KB pdf
Technical Datasheet LC1E400E7 12/07/2016 53.37 KB pdf
Technical Datasheet LC1E400F7 12/07/2016 53.36 KB pdf
Technical Datasheet LC1E400M7 12/07/2016 53.36 KB pdf
Technical Datasheet LC1E400N7 12/07/2016 53.35 KB pdf
Technical Datasheet LC1E400Q7 12/07/2016 53.67 KB pdf
Technical Datasheet LC1E400R7 12/07/2016 40.02 KB pdf
Technical Datasheet LC1E400U7 12/07/2016 53.35 KB pdf
Technical Datasheet LC1E500E7 12/07/2016 53.45 KB pdf
Technical Datasheet LC1E500F7 12/07/2016 53.44 KB pdf
Technical Datasheet LC1E500M7 12/07/2016 53.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E500N7 12/07/2016 53.42 KB pdf
Technical Datasheet LC1E500Q7 12/07/2016 53.79 KB pdf
Technical Datasheet LC1E500R7 12/07/2016 40.09 KB pdf
Technical Datasheet LC1E500U7 12/07/2016 53.44 KB pdf
Technical Datasheet LC1E630E7 12/07/2016 53.09 KB pdf
Technical Datasheet LC1E630F7 12/07/2016 53.09 KB pdf
Technical Datasheet LC1E630M7 12/07/2016 53.07 KB pdf
Technical Datasheet LC1E630N7 12/07/2016 53.08 KB pdf
Technical Datasheet LC1E630Q7 12/07/2016 53.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E630R7 12/07/2016 39.74 KB pdf
Technical Datasheet LC1E630U7 12/07/2016 53.09 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801B5 12/07/2016 52.67 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801B6 12/07/2016 52.66 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801B7 12/07/2016 41.58 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801E5 12/07/2016 52.47 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801E7 12/07/2016 41.36 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801F5 12/07/2016 52.44 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801F6 12/07/2016 52.44 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801F7 12/07/2016 41.35 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801M5 12/07/2016 52.42 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801M6 12/07/2016 52.42 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801M7 12/07/2016 41.34 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801N5 12/07/2016 52.45 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801Q5 12/07/2016 52.77 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801Q6 12/07/2016 52.78 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801Q7 12/07/2016 41.68 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801R5 12/07/2016 41.13 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801R6 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1801U7 12/07/2016 52.42 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810B5 12/07/2016 52.67 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810B6 12/07/2016 52.66 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810B7 12/07/2016 41.58 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810E5 12/07/2016 52.46 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810E7 12/07/2016 41.36 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810F5 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810F6 12/07/2016 52.44 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810F7 12/07/2016 41.35 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810M5 12/07/2016 52.41 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810M6 12/07/2016 52.42 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810M7 12/07/2016 41.34 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810N5 12/07/2016 52.45 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810Q5 12/07/2016 52.77 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810Q6 12/07/2016 52.78 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810Q7 12/07/2016 41.68 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810R5 12/07/2016 41.13 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810R6 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E1810U5 12/07/2016 52.42 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 52.66 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 52.65 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 41.59 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 52.44 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 41.35 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 41.37 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 52.41 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 41.33 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 52.45 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 52.77 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 52.76 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 41.67 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 41.12 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 52.4 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2501 12/07/2016 52.42 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510B5 12/07/2016 52.66 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510B6 12/07/2016 52.65 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510B7 12/07/2016 41.6 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510E5 12/07/2016 52.44 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510E7 12/07/2016 41.36 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510F5 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510F6 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510F7 12/07/2016 41.37 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510M5 12/07/2016 52.44 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510M6 12/07/2016 52.41 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510M7 12/07/2016 41.33 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510N5 12/07/2016 52.46 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510Q5 12/07/2016 52.78 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510Q6 12/07/2016 52.77 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510Q7 12/07/2016 41.67 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510R5 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510R6 12/07/2016 52.41 KB pdf
Technical Datasheet LC1E2510U5 12/07/2016 52.42 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201B5 12/07/2016 52.66 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201B6 12/07/2016 52.66 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201B7 12/07/2016 41.57 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201E5 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201E7 12/07/2016 41.33 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201F5 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201F6 12/07/2016 52.44 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201F7 12/07/2016 41.34 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201M5 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201M6 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201M7 12/07/2016 41.34 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201N5 12/07/2016 52.45 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201Q5 12/07/2016 52.77 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201Q6 12/07/2016 52.76 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201Q7 12/07/2016 41.66 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201R5 12/07/2016 41.13 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201R6 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3201U5 12/07/2016 52.41 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3210B5 12/07/2016 52.66 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3210B6 12/07/2016 52.66 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3210B7 12/07/2016 41.57 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3210E5 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3210E7 12/07/2016 41.34 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3210F5 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3210F6 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3210F7 12/07/2016 41.33 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3210M5 12/07/2016 76,073 .pdf
Technical Datasheet LC1E3210M6 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3210M7 12/07/2016 41.34 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3210N5 12/07/2016 52.45 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3210Q5 12/07/2016 52.77 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3210Q6 12/07/2016 52.76 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3210Q7 12/07/2016 41.66 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3210R5 12/07/2016 41.12 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3210R6 12/07/2016 52.42 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3210U5 12/07/2016 52.41 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801B5 12/07/2016 52.69 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801B6 12/07/2016 52.67 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801B7 12/07/2016 41.58 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801E6 12/07/2016 41.17 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801E7 12/07/2016 41.37 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801F5 12/07/2016 52.44 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801F6 12/07/2016 52.45 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801F7 12/07/2016 41.35 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801M5 12/07/2016 52.42 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801M6 12/07/2016 52.43 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801M7 12/07/2016 41.33 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801N5 12/07/2016 52.47 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801Q5 12/07/2016 52.78 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801Q6 12/07/2016 52.79 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801Q7 12/07/2016 41.68 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801R5 12/07/2016 41.14 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801R6 12/07/2016 52.45 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3801U5 12/07/2016 52.44 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3810B5 12/07/2016 52.68 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3810B6 12/07/2016 52.66 KB pdf
Technical Datasheet LC1E3810B7 12/07/2016 41.57 KB pdf
Technical Datasheet LC1E40E5 12/07/2016 52.59 KB pdf
Bảng giá Datasheet LC1E3810E5 12/07/2016 52.46 KB pdf

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Đặt hàng
Hỗ trợ kỹ thuật: 0904.900.018
Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng

Họ tên (*)

Email (*)

Nội dung (*)

File đính kèm