Đang truy cập Đang truy cập: 170

Hôm nay Hôm nay: 3,266

Tháng hiện tại Tháng hiện tại: 696,297

Tổng truy cập Tổng truy cập: 9,042,261

Aptomat MCCB Easypact CVS Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Aptomat MCCB 3P 16A 25kA

LV510300

Aptomat MCCB 3P 16A 25kA

Thương hiệu: Schneider

2,894,100
Có sẵn
2 Aptomat MCCB 3P 25A 25kA

LV510301

Aptomat MCCB 3P 25A 25kA

Thương hiệu: Schneider

2,894,100
Có sẵn
3 Aptomat MCCB 3P 32A 25kA

LV510302

Aptomat MCCB 3P 32A 25kA

Thương hiệu: Schneider

2,894,100
Có sẵn
4 Aptomat MCCB 3P 40A 25kA

LV510303

Aptomat MCCB 3P 40A 25kA

Thương hiệu: Schneider

2,894,100
Có sẵn
5 Aptomat MCCB 3P 50A 25kA

LV510304

Aptomat MCCB 3P 50A 25kA

Thương hiệu: Schneider

2,894,100
Có sẵn
6 Aptomat MCCB 3P 63A 25kA

LV510305

Aptomat MCCB 3P 63A 25kA

Thương hiệu: Schneider

2,894,100
Có sẵn
7 Aptomat MCCB 3P 80A 25kA

LV510306

Aptomat MCCB 3P 80A 25kA

Thương hiệu: Schneider

2,923,800
Có sẵn
8 Aptomat MCCB 3P 100A 25kA

LV510307

Aptomat MCCB 3P 100A 25kA

Thương hiệu: Schneider

2,923,800
Có sẵn
9 Aptomat MCCB 3P 125A 25kA

LV516302

Aptomat MCCB 3P 125A 25kA

Thương hiệu: Schneider

3,699,300
Có sẵn
10 Aptomat MCCB 3P 160A 25kA

LV516303

Aptomat MCCB 3P 160A 25kA

Thương hiệu: Schneider

4,702,500
Có sẵn
11 Aptomat MCCB 3P 200A 25kA

LV525302

Aptomat MCCB 3P 200A 25kA

Thương hiệu: Schneider

5,492,300
Có sẵn
12 Aptomat MCCB 3P 250A 25kA

LV525303

Aptomat MCCB 3P 250A 25kA

Thương hiệu: Schneider

6,160,000
Có sẵn
13 Aptomat MCCB 4P 16A 25kA

LV510310

Aptomat MCCB 4P 16A 25kA

Thương hiệu: Schneider

3,866,500
Có sẵn
14 Aptomat MCCB 4P 25A 25kA

LV510311

Aptomat MCCB 4P 25A 25kA

Thương hiệu: Schneider

3,866,500
Có sẵn
15 Aptomat MCCB 4P 32A 25kA

LV510312

Aptomat MCCB 4P 32A 25kA

Thương hiệu: Schneider

3,866,500
Có sẵn
16 Aptomat MCCB 4P 40A 25kA

LV510313

Aptomat MCCB 4P 40A 25kA

Thương hiệu: Schneider

3,866,500
Có sẵn
17 Aptomat MCCB 4P 50A 25kA

LV510314

Aptomat MCCB 4P 50A 25kA

Thương hiệu: Schneider

3,866,500
Có sẵn
18 Aptomat MCCB 4P 63A 25kA

LV510315

Aptomat MCCB 4P 63A 25kA

Thương hiệu: Schneider

3,866,500
Có sẵn
19 Aptomat MCCB 4P 80A 25kA

LV510316

Aptomat MCCB 4P 80A 25kA

Thương hiệu: Schneider

4,089,800
Có sẵn
20 Aptomat MCCB 4P 100A 25kA

LV510317

Aptomat MCCB 4P 100A 25kA

Thương hiệu: Schneider

4,089,800
Có sẵn
Loại tài liệu Tài liệu Ngày Kích thước Định dạng
Catalogue Catalouge Easypact CVS 100-800A.pdf 09/07/2016 6,993,479 .pdf
Technical MCCB 3P 16A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,105 .pdf
Technical MCCB 3P 25A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,101 .pdf
Technical MCCB 3P 32A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,117 .pdf
Technical MCCB 3P 40A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,100 .pdf
Technical MCCB 3P 50A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,111 .pdf
Technical MCCB 3P 63A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,104 .pdf
Technical MCCB 3P 80A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,112 .pdf
Technical MCCB 3P 100A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,090 .pdf
Technical MCCB 4P 16A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,398 .pdf
Technical MCCB 4P 25A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,373 .pdf
Technical MCCB 4P 32A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,375 .pdf
Technical MCCB 4P 40A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,375 .pdf
Technical MCCB 4P 50A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,395 .pdf
Technical MCCB 4P 63A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,400 .pdf
Technical MCCB 4P 80A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,388 .pdf
Technical MCCB 4P 100A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,377 .pdf
Technical MCCB 3P 16A 36kA 380/415V 09/07/2016 64,094 .pdf
Technical MCCB 3P 25A 36kA 380/415 V 09/07/2016 64,094 .pdf
Technical MCCB 3P 32A 36kA 380/415 V 09/07/2016 64,106 .pdf
Technical MCCB 3P 40A 36kA 380/415 V 09/07/2016 64,095 .pdf
Technical MCCB 3P 50A 36kA 380/415 V 09/07/2016 64,111 .pdf
Technical MCCB 3P 63A 36kA 380/415 V 09/07/2016 64,095 .pdf
Technical MCCB 3P 80A 36kA 380/415 V 09/07/2016 64,116 .pdf
Technical MCCB 3P 100A 36kA 380/415 V 09/07/2016 64,092 .pdf
Technical MCCB 4P 16A 36kA 380/415V 09/07/2016 64,398 .pdf
Technical MCCB 4P 25A 36kA 380/415V 09/07/2016 64,382 .pdf
Technical MCCB 4P 32A 36kA 380/415V 09/07/2016 64,371 .pdf
Technical MCCB 4P 40A 36kA 380/415V 09/07/2016 64,387 .pdf
Technical MCCB 4P 50A 36kA 380/415V 09/07/2016 64,386 .pdf
Technical MCCB 4P 63A 36kA 380/415V 09/07/2016 64,393 .pdf
Technical MCCB 4P 80A 36kA 380/415V 09/07/2016 64,384 .pdf
Technical MCCB 4P 100A 36kA 380/415V 09/07/2016 64,368 .pdf
Technical MCCB 3P 125A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,094 .pdf
Technical MCCB 3P 160A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,112 .pdf
Technical MCCB 4P 125A 25 kA 380/415V 09/07/2016 64,382 .pdf
Technical MCCB 4P 160A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,390 .pdf
Technical MCCB 3P 160A 36kA 380/415V 09/07/2016 64,171 .pdf
Technical MCCB 3P 160A 36kA 380/415V 09/07/2016 64,104 .pdf
Technical MCCB 4P 125A 36kA 380/415V 09/07/2016 64,372 .pdf
Technical MCCB 4P 160A 36kA 380/415V 09/07/2016 64,398 .pdf
Technical MCCB 3P 200A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,106 .pdf
Technical MCCB 3P 250A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,101 .pdf
Technical MCCB 4P 125A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,382 .pdf
Technical MCCB 4P 160A 25kA 380/415V 09/07/2016 64,375 .pdf
Technical MCCB 3P 200A 36kA 380/415V 09/07/2016 64,118 .pdf
Technical MCCB 3P 250A 36kA 380/415V 09/07/2016 64,109 .pdf
Technical MCCB 4P 250A 36kA 380/415V 09/07/2016 64,369 .pdf
Technical MCCB 4P 200A 36kA 380/415V 09/07/2016 64,370 .pdf
Technical MCCB 3P 320A 36kA 380/415V 09/07/2016 63,392 .pdf
Technical MCCB 3P 400A 36kA 380/415V 09/07/2016 63,422 .pdf
Technical MCCB 4P 320A 36kA 380/415V 09/07/2016 63,541 .pdf
Technical MCCB 4P 400A 36kA 380/415V 09/07/2016 63,556 .pdf
Technical MCCB 3P 320A 50kA 380/415V 09/07/2016 63,402 .pdf
Technical MCCB 3P 400A 50kA 380/415V 09/07/2016 63,372 .pdf
Technical MCCB 4P 320A 50kA 380/415V 09/07/2016 63,534 .pdf
Technical MCCB 4P 400A 50kA 380/415V 09/07/2016 63,555 .pdf
Technical MCCB 3P 500A 36kA 380/415V 09/07/2016 63,394 .pdf
Technical MCCB 3P 600A 36kA 380/415V 09/07/2016 63,388 .pdf
Technical MCCB 4P 500A 36kA 380/415V 09/07/2016 63,552 .pdf
Technical MCCB 4P 600A 36kA 380/415V 09/07/2016 63,564 .pdf
Technical MCCB 3P 500A 50kA 380/415V 09/07/2016 63,410 .pdf
Technical MCCB 3P 600A 50kA 380/415V 09/07/2016 63,403 .pdf
Technical MCCB 4P 500A 50kA 380/415V 09/07/2016 63,574 .pdf
Technical MCCB 4P 600A 50kA 380/415V 09/07/2016 63,568 .pdf

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Đặt hàng
Hỗ trợ kỹ thuật: 0904.900.018
Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng

Họ tên (*)

Email (*)

Nội dung (*)

File đính kèm