1900 58 58 61

Bộ khởi động Tesys U Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 Push button

XB5AA41

Push button

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
2 MINIATURE RELAY LED 2C/O 230VAC

RXM2AB2P7

MINIATURE RELAY LED 2C/O 230VAC

Có sẵn
189,200
+
-
3 MINIATURE RELAY 4C/O 230VAC

RXM4AB1P7

MINIATURE RELAY 4C/O 230VAC

Có sẵn
243,100
+
-
4 Tiếp Điểm Phụ 2Nc

LUFN02

Tiếp Điểm Phụ 2Nc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
827,200
+
-
5 Tiếp Điểm Phụ 1No 1Nc

LUFN11

Tiếp Điểm Phụ 1No 1Nc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
827,200
+
-
6 Tiếp Điểm Phụ 2No

LUFN20

Tiếp Điểm Phụ 2No

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
827,200
+
-
7 Phụ Kiện Bộ Khởi Động Motor

LUA1C11

Phụ Kiện Bộ Khởi Động Motor

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
827,200
+
-
8 Phụ Kiện Bộ Khởi Động Motor

LUA1C20

Phụ Kiện Bộ Khởi Động Motor

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
827,200
+
-
9 Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 24Vac

LUCAX6B

Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 24Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,241,800
+
-
10 Phụ Kiện Motor Startor 0,15-0,6A 24Vdc

LUCAX6BL

Phụ Kiện Motor Startor 0,15-0,6A 24Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,241,800
+
-
11 Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 48-72V

LUCAX6ES

Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 48-72V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,241,800
+
-
12 Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 110-240V

LUCAX6FU

Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 110-240V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,241,800
+
-
13 Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 24Vac

LUCA1XB

Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 24Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,360,600
+
-
14 Bộ Khởi Động Motor 0,35-1,4A 24Vdc

LUCA1XBL

Bộ Khởi Động Motor 0,35-1,4A 24Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,360,600
+
-
15 Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 48-72V

LUCA1XES

Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 48-72V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,360,600
+
-
16 Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 110-240V

LUCA1XFU

Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 110-240V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,360,600
+
-
17 Bộ Khởi Động Motor 1.25…5A, 24Vac

LUCA05B

Bộ Khởi Động Motor 1.25…5A, 24Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,407,900
+
-
18 Bộ Khởi Động Motor 1.25…5A, 24Vdc

LUCA05BL

Bộ Khởi Động Motor 1.25…5A, 24Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,407,900
+
-
19 Bộ Khởi Động Motor 1.25-5A 48-72V

LUCA05ES

Bộ Khởi Động Motor 1.25-5A 48-72V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,407,900
+
-
20 Bộ Khởi Động Motor 1.25-5A 110-240V

LUCA05FU

Bộ Khởi Động Motor 1.25-5A 110-240V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,407,900
+
-

Tư vấn & Báo giá