1900 58 58 61

Cầu dao bảo vệ tích hợp chống dò RCBO Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 RCBO Slim 1P+N 6A 30mA 4,5kA

EZ9D33606

RCBO Slim 1P+N 6A 30mA 4,5kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
778,800
+
-
2 RCBO Slim 1P+N 10A 30mA 4,5kA

EZ9D33610

RCBO Slim 1P+N 10A 30mA 4,5kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
778,800
+
-
3 RCBO Slim 1P+N 16A 30mA 4,5kA

EZ9D33616

RCBO Slim 1P+N 16A 30mA 4,5kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
778,800
+
-
4 RCBO Slim 1P+N 20A 30mA 4,5kA

EZ9D33620

RCBO Slim 1P+N 20A 30mA 4,5kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
778,800
+
-
5 RCBO Slim 1P+N 25A 30mA 4,5kA

EZ9D33625

RCBO Slim 1P+N 25A 30mA 4,5kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
910,800
+
-
6 RCBO Slim 1P+N 32A 30mA 4,5kA

EZ9D33632

RCBO Slim 1P+N 32A 30mA 4,5kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
910,800
+
-
7 RCBO A9D31606 1P+N 6A 30mA 6kA

A9D31606

RCBO A9D31606 1P+N 6A 30mA 6kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,043,800
+
-
8 RCBO A9D31610 1P+N 10A 30mA 6kA

A9D31610

RCBO A9D31610 1P+N 10A 30mA 6kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,043,800
+
-
9 RCBO A9D31616 1P+N 16A 30mA 6kA

A9D31616

RCBO A9D31616 1P+N 16A 30mA 6kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,043,800
+
-
10 RCBO A9D31620 1P+N 20A 30mA 6kA

A9D31620

RCBO A9D31620 1P+N 20A 30mA 6kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,043,800
+
-
11 RCBO A9D31625 1P+N 25A 30mA 6kA

A9D31625

RCBO A9D31625 1P+N 25A 30mA 6kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,244,000
+
-
12 RCBO A9D31632 1P+N 32A 30mA 6kA

A9D31632

RCBO A9D31632 1P+N 32A 30mA 6kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,244,000
+
-
13 RCBO A9D31640 1P+N 40A 30mA 6kA

A9D31640

RCBO A9D31640 1P+N 40A 30mA 6kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,244,000
+
-
14 RCBO A9D41606 1P+N 6A 300mA 6kA

A9D41606

RCBO A9D41606 1P+N 6A 300mA 6kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,217,600
+
-
15 RCBO A9D41610 1P+N 10A 300mA 6kA

A9D41610

RCBO A9D41610 1P+N 10A 300mA 6kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,217,600
+
-
16 RCBO A9D41616 1P+N 16A 300mA 6kA

A9D41616

RCBO A9D41616 1P+N 16A 300mA 6kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,217,600
+
-
17 RCBO A9D41620 1P+N 20A 300mA 6kA

A9D41620

RCBO A9D41620 1P+N 20A 300mA 6kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,414,500
+
-
18 RCBO A9D41625 1P+N 25A 300mA 6kA

A9D41625

RCBO A9D41625 1P+N 25A 300mA 6kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,414,500
+
-
19 RCBO A9D41632 1P+N 32A 300mA 6kA

A9D41632

RCBO A9D41632 1P+N 32A 300mA 6kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,414,500
+
-
20 RCBO A9D41640 1P+N 40A 300mA 6kA

A9D41640

RCBO A9D41640 1P+N 40A 300mA 6kA

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,414,500
+
-

Tư vấn & Báo giá