Đang truy cập Đang truy cập: 276

Hôm nay Hôm nay: 635

Tháng hiện tại Tháng hiện tại: 803,028

Tổng truy cập Tổng truy cập: 8,442,008

CB bảo vệ động cơ GV2 Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A

GV2ME01

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A

Thương hiệu: Schneider

1,210,000
Có sẵn
2 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A

GV2ME02

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A

Thương hiệu: Schneider

1,210,000
Có sẵn
3 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A

GV2ME03

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A

Thương hiệu: Schneider

1,210,000
Có sẵn
4 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4-0.63A

GV2ME04

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4-0.63A

Thương hiệu: Schneider

1,210,000
Có sẵn
5 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A

GV2ME05

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A

Thương hiệu: Schneider

1,256,200
Có sẵn
6 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.0-1.6A

GV2ME06

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.0-1.6A

Thương hiệu: Schneider

1,311,200
Có sẵn
7 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A

GV2ME07

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A

Thương hiệu: Schneider

1,311,200
Có sẵn
8 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5-4.0A

GV2ME08

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5-4.0A

Thương hiệu: Schneider

1,311,200
Có sẵn
9 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4.0-6.3A

GV2ME10

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4.0-6.3A

Thương hiệu: Schneider

1,311,200
Có sẵn
10 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6.0-10A

GV2ME14

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6.0-10A

Thương hiệu: Schneider

1,434,400
Có sẵn
11 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 9.0-14A

GV2ME16

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 9.0-14A

Thương hiệu: Schneider

1,514,700
Có sẵn
12 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 13-18A

GV2ME20

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 13-18A

Thương hiệu: Schneider

1,514,700
Có sẵn
13 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 17-23A

GV2ME21

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 17-23A

Thương hiệu: Schneider

1,514,700
Có sẵn
14 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 20-25A

GV2ME22

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 20-25A

Thương hiệu: Schneider

1,514,700
Có sẵn
15 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 24-32A

GV2ME32

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 24-32A

Thương hiệu: Schneider

1,514,700
Có sẵn
16 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A

GV2P01

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A

Thương hiệu: Schneider

1,488,300
Có sẵn
17 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A

GV2P02

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A

Thương hiệu: Schneider

1,488,300
Có sẵn
18 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A

GV2P03

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A

Thương hiệu: Schneider

1,488,300
Có sẵn
19 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.40-0.63A

GV2P04

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.40-0.63A

Thương hiệu: Schneider

1,488,300
Có sẵn
20 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A

GV2P05

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A

Thương hiệu: Schneider

1,546,600
Có sẵn
Loại tài liệu Tài liệu Ngày Kích thước Định dạng
Catalogue Catalogue GV2 12/07/2016 1.89 MB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.06-0.09kW 12/07/2016 51.22 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW 12/07/2016 56.67 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.25-0.37kW 12/07/2016 56.77 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.55-0.75kW 12/07/2016 56.74 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.75kW 12/07/2016 56.68 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW 12/07/2016 56.75 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 2.2kW 12/07/2016 56.68 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 3-4kW 12/07/2016 56.75 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 5.5kW 12/07/2016 56.77 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 7.5kW 12/07/2016 56.67 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 9-11kW 12/07/2016 56.75 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 15kW 12/07/2016 56.67 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.06-0.09kW 12/07/2016 51.94 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW 12/07/2016 51.97 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.25-0.37kW 12/07/2016 52.03 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.55-0.75kW 12/07/2016 52 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.75kW 12/07/2016 52.02 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW 12/07/2016 52.01 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 2.2kW 12/07/2016 51.96 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 3-4kW 12/07/2016 52.02 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 5.5kW 12/07/2016 52.03 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 7.5kW 12/07/2016 51.97 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 9-11kW 12/07/2016 52.04 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 15kW 12/07/2016 51.98 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.06kW 12/07/2016 66.18 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.09kW 12/07/2016 66.16 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW 12/07/2016 69.09 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.25kW 12/07/2016 66.49 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.37-0.55kW 12/07/2016 66.2 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.75kW 12/07/2016 66.25 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW 12/07/2016 66.15 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 2.2kW 12/07/2016 66.23 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 3-4kW 12/07/2016 66.16 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 5.5kW 12/07/2016 68.35 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 7.5kW 12/07/2016 66.23 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 9kW 12/07/2016 66.55 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 11kW 12/07/2016 66.59 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 15kW 12/07/2016 66.52 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.1-0.16A 12/07/2016 69.37 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.06kW 12/07/2016 69.59 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.09kW 12/07/2016 69.57 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW 12/07/2016 69.62 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.25kW 12/07/2016 69.64 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.37-0.55kW 12/07/2016 69.62 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.75kW 12/07/2016 69.62 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW 12/07/2016 69.59 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 2.2kW 12/07/2016 69.6 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 3-4kW 12/07/2016 69.63 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 5.5kW 12/07/2016 69.66 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 7.5kW 12/07/2016 69.63 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 9kW 12/07/2016 69.63 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 11kW 12/07/2016 69.66 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 15kW 12/07/2016 69.64 KB pdf

CB bảo vệ động cơ GV2. Từ nhiệt bảo vệ động cơ tích hợp relay nhiệt bảo vệ quá tải và mất pha. Thiết kế chuyên biệt cho động cơ. Công suất thiết kế tương đương động cơ 3 pha - tải AC-3. Trạng thái: ON-OFF-TRIP

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Đặt hàng
Hỗ trợ kỹ thuật: 0904.900.018
Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng

Họ tên (*)

Email (*)

Nội dung (*)

File đính kèm