1900 58 58 61

CB bảo vệ động cơ GV2 Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A

GV2ME01

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,234,200
+
-
2 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A

GV2ME02

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,234,200
+
-
3 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A

GV2ME03

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,234,200
+
-
4 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4-0.63A

GV2ME04

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4-0.63A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,234,200
+
-
5 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A

GV2ME05

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,281,500
+
-
6 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.0-1.6A

GV2ME06

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.0-1.6A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,337,600
+
-
7 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A

GV2ME07

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,337,600
+
-
8 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5-4.0A

GV2ME08

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5-4.0A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,337,600
+
-
9 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4.0-6.3A

GV2ME10

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4.0-6.3A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,337,600
+
-
10 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6.0-10A

GV2ME14

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6.0-10A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,463,000
+
-
11 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 9.0-14A

GV2ME16

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 9.0-14A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,545,500
+
-
12 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 13-18A

GV2ME20

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 13-18A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,545,500
+
-
13 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 17-23A

GV2ME21

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 17-23A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,545,500
+
-
14 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 20-25A

GV2ME22

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 20-25A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,545,500
+
-
15 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 24-32A

GV2ME32

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 24-32A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,545,500
+
-
16 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A

GV2P01

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,518,000
+
-
17 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A

GV2P02

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,518,000
+
-
18 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A

GV2P03

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,518,000
+
-
19 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.40-0.63A

GV2P04

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.40-0.63A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,518,000
+
-
20 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A

GV2P05

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,577,400
+
-

Tư vấn & Báo giá