Đang truy cập Đang truy cập: 126

Hôm nay Hôm nay: 3,306

Tháng hiện tại Tháng hiện tại: 696,337

Tổng truy cập Tổng truy cập: 9,042,301

CB bảo vệ động cơ GV2 Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A

GV2ME01

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A

Thương hiệu: Schneider

1,234,200
Có sẵn
2 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A

GV2ME02

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A

Thương hiệu: Schneider

1,234,200
Có sẵn
3 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A

GV2ME03

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A

Thương hiệu: Schneider

1,234,200
Có sẵn
4 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4-0.63A

GV2ME04

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4-0.63A

Thương hiệu: Schneider

1,234,200
Có sẵn
5 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A

GV2ME05

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A

Thương hiệu: Schneider

1,281,500
Có sẵn
6 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.0-1.6A

GV2ME06

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.0-1.6A

Thương hiệu: Schneider

1,337,600
Có sẵn
7 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A

GV2ME07

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A

Thương hiệu: Schneider

1,337,600
Có sẵn
8 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5-4.0A

GV2ME08

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5-4.0A

Thương hiệu: Schneider

1,337,600
Có sẵn
9 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4.0-6.3A

GV2ME10

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4.0-6.3A

Thương hiệu: Schneider

1,337,600
Có sẵn
10 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6.0-10A

GV2ME14

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6.0-10A

Thương hiệu: Schneider

1,463,000
Có sẵn
11 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 9.0-14A

GV2ME16

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 9.0-14A

Thương hiệu: Schneider

1,545,500
Có sẵn
12 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 13-18A

GV2ME20

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 13-18A

Thương hiệu: Schneider

1,545,500
Có sẵn
13 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 17-23A

GV2ME21

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 17-23A

Thương hiệu: Schneider

1,545,500
Có sẵn
14 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 20-25A

GV2ME22

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 20-25A

Thương hiệu: Schneider

1,545,500
Có sẵn
15 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 24-32A

GV2ME32

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 24-32A

Thương hiệu: Schneider

1,545,500
Có sẵn
16 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A

GV2P01

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A

Thương hiệu: Schneider

1,518,000
Có sẵn
17 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A

GV2P02

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A

Thương hiệu: Schneider

1,518,000
Có sẵn
18 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A

GV2P03

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A

Thương hiệu: Schneider

1,518,000
Có sẵn
19 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.40-0.63A

GV2P04

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.40-0.63A

Thương hiệu: Schneider

1,518,000
Có sẵn
20 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A

GV2P05

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A

Thương hiệu: Schneider

1,577,400
Có sẵn
Loại tài liệu Tài liệu Ngày Kích thước Định dạng
Catalogue Catalogue GV2 12/07/2016 1.89 MB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.06-0.09kW 12/07/2016 51.22 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW 12/07/2016 56.67 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.25-0.37kW 12/07/2016 56.77 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.55-0.75kW 12/07/2016 56.74 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.75kW 12/07/2016 56.68 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW 12/07/2016 56.75 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 2.2kW 12/07/2016 56.68 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 3-4kW 12/07/2016 56.75 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 5.5kW 12/07/2016 56.77 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 7.5kW 12/07/2016 56.67 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 9-11kW 12/07/2016 56.75 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 15kW 12/07/2016 56.67 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.06-0.09kW 12/07/2016 51.94 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW 12/07/2016 51.97 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.25-0.37kW 12/07/2016 52.03 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.55-0.75kW 12/07/2016 52 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.75kW 12/07/2016 52.02 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW 12/07/2016 52.01 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 2.2kW 12/07/2016 51.96 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 3-4kW 12/07/2016 52.02 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 5.5kW 12/07/2016 52.03 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 7.5kW 12/07/2016 51.97 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 9-11kW 12/07/2016 52.04 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 15kW 12/07/2016 51.98 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.06kW 12/07/2016 66.18 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.09kW 12/07/2016 66.16 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW 12/07/2016 69.09 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.25kW 12/07/2016 66.49 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.37-0.55kW 12/07/2016 66.2 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.75kW 12/07/2016 66.25 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW 12/07/2016 66.15 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 2.2kW 12/07/2016 66.23 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 3-4kW 12/07/2016 66.16 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 5.5kW 12/07/2016 68.35 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 7.5kW 12/07/2016 66.23 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 9kW 12/07/2016 66.55 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 11kW 12/07/2016 66.59 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 15kW 12/07/2016 66.52 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.1-0.16A 12/07/2016 69.37 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.06kW 12/07/2016 69.59 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.09kW 12/07/2016 69.57 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW 12/07/2016 69.62 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.25kW 12/07/2016 69.64 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.37-0.55kW 12/07/2016 69.62 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.75kW 12/07/2016 69.62 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW 12/07/2016 69.59 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 2.2kW 12/07/2016 69.6 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 3-4kW 12/07/2016 69.63 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 5.5kW 12/07/2016 69.66 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 7.5kW 12/07/2016 69.63 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 9kW 12/07/2016 69.63 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 11kW 12/07/2016 69.66 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 15kW 12/07/2016 69.64 KB pdf

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Đặt hàng
Hỗ trợ kỹ thuật: 0904.900.018
Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng

Họ tên (*)

Email (*)

Nội dung (*)

File đính kèm