1900 58 58 61

CB bảo vệ động cơ GV3 Schnieder

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 9-13A

GV3P13

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 9-13A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
3,579,400
+
-
2 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 12-18A

GV3P18

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 12-18A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
3,744,400
+
-
3 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 17-25A

GV3P25

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 17-25A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
3,854,400
+
-
4 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 23-32A

GV3P32

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 23-32A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
3,978,700
+
-
5 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 30-40A

GV3P40

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 30-40A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
4,094,200
+
-
6 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 37-50A

GV3P50

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 37-50A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
4,297,700
+
-
7 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 48-65A

GV3P65

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 48-65A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
4,512,200
+
-
8 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 25A

GV3L25

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 25A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
3,573,900
+
-
9 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 32A

GV3L32

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 32A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
3,953,400
+
-
10 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 40A

GV3L40

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 40A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
4,204,200
+
-
11 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 50A

GV3L50

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 50A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
4,622,200
+
-
12 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 65A

GV3L65

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 65A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
4,834,500
+
-
13 Phụ kiện kết nối dùng cho CB

GV3G66

Phụ kiện kết nối dùng cho CB

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
259,600
+
-

Tư vấn & Báo giá