1900 58 58 61

Công tắc, ổ cắm series 2000

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 Mặt che trơn

2031VXGA_G19

Mặt che trơn

Thương hiệu: Schneider

Đặt hàng
Liên hệ
+
-
2 Ổ cắm đơn 3 chấu và 2 lỗ trống

242UESXXGA

Ổ cắm đơn 3 chấu và 2 lỗ trống

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
3 Mặt 1 -Seri 2000

2031VHGA

Mặt 1 -Seri 2000

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
4 Mặt 2 -Seri 2000

2032VHGA

Mặt 2 -Seri 2000

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
5 Mặt 3 -Seri 2000

2033VHGA

Mặt 3 -Seri 2000

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
6 Mặt 4-Seri 2000

2034VHGA

Mặt 4-Seri 2000

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
7 Mặt 5 Seri 2000

2035VHGA

Mặt 5 Seri 2000

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
8 Mặt 6 Seri 2000

2036VHGA

Mặt 6 Seri 2000

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
9 Mặt che trơn

2031VX

Mặt che trơn

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
10 Viền Trắng S2000

2000_WE_G19

Viền Trắng S2000

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
11 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A

2426USGA

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
12 Ổ cắm đôi 2 Chấu

2426US2GA

Ổ cắm đôi 2 Chấu

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
13 Ổ cắm 2 Chấu+1 Lỗ 16A

2426USXGA

Ổ cắm 2 Chấu+1 Lỗ 16A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
14 Ổ cắm 2 Chấu+2 Lỗ 16A

2426USXXGA

Ổ cắm 2 Chấu+2 Lỗ 16A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
15 Ổ cắm 3 Chấu+1 Lỗ

2426UESXGA

Ổ cắm 3 Chấu+1 Lỗ

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
16 Ổ cắm 3 Chấu + 2 Lỗ

2426UESXXGA

Ổ cắm 3 Chấu + 2 Lỗ

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
17 Công tắc 3 hai chiều

2033L2__3A

Công tắc 3 hai chiều

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
18 Mặt viền đơn màu ca cao

2000BY

Mặt viền đơn màu ca cao

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
19 Mặt viền đơn màu kem

2000CM

Mặt viền đơn màu kem

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
20 Mặt viền đơn mày xanh dương

2000DB

Mặt viền đơn mày xanh dương

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-

Tư vấn & Báo giá