1900 58 58 61

Công tắc, ổ cắm series AvatarOn A

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 Mặt 3

M3T03_WE

Mặt 3

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
16,500
+
-
2 Mặt 2

M3T02_WE

Mặt 2

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
16,500
+
-
3 Mặt 1

M3T01_WE

Mặt 1

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
16,500
+
-
4 Mặt cho cầu dao an toàn

M3T01SB_WE

Mặt cho cầu dao an toàn

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
16,500
+
-
5 Mặt che MCB 1 cực

M3T01MCB_WE

Mặt che MCB 1 cực

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
19,800
+
-
6 Mặt che MCB 2 cực

M3T02MCB_WE

Mặt che MCB 2 cực

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
19,800
+
-
7 Mặt che trơn

M3T01BP_WE

Mặt che trơn

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
19,800
+
-
8 Công tắc 1 chiều size S (cắm nhanh)

M3T31_1F_WE

Công tắc 1 chiều size S (cắm nhanh)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
18,700
+
-
9 Công tắc 2 chiều size S (cắm nhanh)

M3T31_2_WE

Công tắc 2 chiều size S (cắm nhanh)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
40,700
+
-
10 Công tắc 1 chiều size M (cắm nhanh)

M3T31_M1F_WE

Công tắc 1 chiều size M (cắm nhanh)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
40,700
+
-
11 Công tắc 2 chiều size M (cắm nhanh)

M3T31_M2_WE

Công tắc 2 chiều size M (cắm nhanh)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
64,900
+
-
12 Công tắc 1 chiều size 3S (cắm nhanh)

M3T31_E1F_WE

Công tắc 1 chiều size 3S (cắm nhanh)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
49,500
+
-
13 Công tắc 2 chiều size 3S (cắm nhanh)

M3T31_E2_WE

Công tắc 2 chiều size 3S (cắm nhanh)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
70,400
+
-
14 Công tắc 2 cực 20A size S

M3T31_D20N_WE

Công tắc 2 cực 20A size S

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
145,200
+
-
15 Công tắc trung gian size S

M3T31_IM_WE

Công tắc trung gian size S

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
231,000
+
-
16 Công tắc chuông 10A size 3S (cắm nhanh)

M3T31_HBP_WE

Công tắc chuông 10A size 3S (cắm nhanh)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
64,900
+
-
17 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A size S (cắm nhanh)

M3T426US_WE

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A size S (cắm nhanh)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
36,300
+
-
18 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A size 2S (cắm nhanh)

M3T426UST_WE

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A size 2S (cắm nhanh)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
63,800
+
-
19 Ổ cắm đa năng 16A size 2S

M3T426_IS_WE

Ổ cắm đa năng 16A size 2S

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
257,400
+
-
20 Ổ cắm đôi 3 chấu 16A size 3S (cắm nhanh)

M3T426UST2_WE

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A size 3S (cắm nhanh)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
92,400
+
-

Tư vấn & Báo giá