1900 58 58 61

Công tắc, ổ cắm series S-Classic

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 Mặt 1-Seri30

31AVH_G19

Mặt 1-Seri30

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
26,400
+
-
2 Mặt 2 -Seri 30

32AVH_G19

Mặt 2 -Seri 30

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
26,400
+
-
3 Mặt 3-Seri 30

33AVH_G19

Mặt 3-Seri 30

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
26,400
+
-
4 Mặt 4-Seri 30

34AVH_G19

Mặt 4-Seri 30

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
48,400
+
-
5 Mặt 5-Seri 30

35AVH_G19

Mặt 5-Seri 30

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
48,400
+
-
6 Mặt 6-Seri 30

36AVH_G19

Mặt 6-Seri 30

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
48,400
+
-
7 Mặt Trơn S-Clasic

31AVX_G19

Mặt Trơn S-Clasic

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
48,400
+
-
8 Mặt cho cầu dao an toàn

31AVMCB_G19

Mặt cho cầu dao an toàn

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
48,400
+
-
9 Mặt cho MCB 1 cực

31AVMCB1_G19

Mặt cho MCB 1 cực

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
10 Mặt cho MCB 2 cực

31AVMCB2_G19

Mặt cho MCB 2 cực

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
11 Ổ Đơn 2 Chấu S30

E426UST_G19

Ổ Đơn 2 Chấu S30

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
72,600
+
-
12 Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A

E426UST2CB_G19

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
121,000
+
-
13 Ổ 2 Chấu+1 Lỗ S30

E426UX_G19

Ổ 2 Chấu+1 Lỗ S30

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
108,900
+
-
14 Ổ 2 Chấu+2 Lỗ S30

E426UXX_G19

Ổ 2 Chấu+2 Lỗ S30

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
108,900
+
-
15 Ổ Đơn 3 Chấu S30

E426UEST_G19

Ổ Đơn 3 Chấu S30

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
139,700
+
-
16 Ổ Cắm Đôi 3 Chấu

E426UEST2_T_G19

Ổ Cắm Đôi 3 Chấu

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
161,700
+
-
17 Ổ cắm 3 Chấu + 1 Lỗ

E426UEX_G19

Ổ cắm 3 Chấu + 1 Lỗ

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
151,800
+
-
18 Ổ Cắm đôi 3 chấu Có Công Tắc

E25UES_G19

Ổ Cắm đôi 3 chấu Có Công Tắc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
217,800
+
-
19 Công tắc 1 chiều 16A

E30_1M_D_G19

Công tắc 1 chiều 16A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
24,200
+
-
20 Công Tắc 2 Chiều S30

30M_G19

Công Tắc 2 Chiều S30

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
49,500
+
-

Tư vấn & Báo giá