1900 58 58 61

Công tắc, ổ cắm series Zencelo A (màu đồng)

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 Mặt cho cầu dao an toàn màu đồng

A8401SB_SZ_G19

Mặt cho cầu dao an toàn màu đồng

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
23,100
+
-
2 Mặt cho MCB 2 cực màu đồng

A8402MCB_SZ_G19

Mặt cho MCB 2 cực màu đồng

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
55,000
+
-
3 Mặt cho 2 thiết bị size S màu đồng

A8402S_SZ_G19

Mặt cho 2 thiết bị size S màu đồng

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
55,000
+
-
4 Mặt cho MCB 1 cực màu đồng

A8401MCB_SZ_G19

Mặt cho MCB 1 cực màu đồng

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
55,000
+
-
5 Mặt cho 4 thiết bị size S màu đồng

A84T04L_SZ_G19

Mặt cho 4 thiết bị size S màu đồng

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
101,200
+
-
6 Ổ sạc USB đơn, màu đồng size S

8431USB_BZ

Ổ sạc USB đơn, màu đồng size S

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
451,000
+
-
7 Ổ sạc USB đôi, màu đồng size 2S

8432USB_BZ

Ổ sạc USB đôi, màu đồng size 2S

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
646,800
+
-
8 Mặt Cho 1 Thiết Bị Size S

A8401S_SZ_G19

Mặt Cho 1 Thiết Bị Size S

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
55,000
+
-
9 Mặt Cho 3 Thiết Bị Size S

A8401L_SZ_G19

Mặt Cho 3 Thiết Bị Size S

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
55,000
+
-
10 Mặt Cho 1 Thiết Bị Size M

A8401M_SZ_G19

Mặt Cho 1 Thiết Bị Size M

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
55,000
+
-
11 Ổ Cắm Đơn 2 Chấu, Size S

84426SUS_BZ_G19

Ổ Cắm Đơn 2 Chấu, Size S

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
79,200
+
-
12 Mặt 6 cho thiết bị size S

A84T02L_SZ_G19

Mặt 6 cho thiết bị size S

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
101,200
+
-
13 Ổ Cắm Đơn 3 Chấu, Size M

84426MUES_BZ_G19

Ổ Cắm Đơn 3 Chấu, Size M

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
147,400
+
-
14 Ổ Cắm Đôi 3 Chấu, Size L

84426LUES2_BZ_G19

Ổ Cắm Đôi 3 Chấu, Size L

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
170,500
+
-
15 Ổ Điện Thoại, Size S

8431SRJ4_BZ_G19

Ổ Điện Thoại, Size S

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
149,600
+
-
16 Ổ Tv, Size S

8431STV_BZ_G19

Ổ Tv, Size S

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
149,600
+
-
17 Công Tắc 1 Chiều, Size S

8431S_1_BZ_G19

Công Tắc 1 Chiều, Size S

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
93,500
+
-
18 Công Tắc 2 Chiều, Size S

8431S_2_BZ_G19

Công Tắc 2 Chiều, Size S

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
115,500
+
-
19 Công Tắc 1 Chiều, Size M

8431M_1_BZ_G19

Công Tắc 1 Chiều, Size M

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
104,500
+
-
20 Công Tắc 2 Chiều, Size M

8431M_2_BZ_G19

Công Tắc 2 Chiều, Size M

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
135,300
+
-

Tư vấn & Báo giá