Đang truy cập Đang truy cập: 198

Hôm nay Hôm nay: 296

Tháng hiện tại Tháng hiện tại: 682,159

Tổng truy cập Tổng truy cập: 9,028,123

Contactor (Khởi động từ) LC1D Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Contactor 4P 20A with AC coil

LC1DT20__

Contactor 4P 20A with AC coil

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Đặt hàng
2 CONTACTOR 16,7KVAR COIL 220V 50/60HZ

LC1DGKM7(LC1DGK11M7)

CONTACTOR 16,7KVAR COIL 220V 50/60HZ

2,647,700
Có sẵn
3 CONTACTOR 20KVAR COIL 220V 50/60HZ

LC1DLKM7(LC1DLK02M7-KM4)

CONTACTOR 20KVAR COIL 220V 50/60HZ

3,196,600
Có sẵn
4 Contactor 4No 4P 20A 380Vac

LC1DT20Q7

Contactor 4No 4P 20A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
5 Contactor 4P 25A 220Vac

LC1DT25M7(LC1D25004M7)

Contactor 4P 25A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
6 Contactor 4P 25A 380Vac

LC1DT25Q7

Contactor 4P 25A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
7 Contactor 3P 80A 220Vac

LC1D80M7

Contactor 3P 80A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
8 Contactor 4P 32A 380Vac

LC1DT32Q7

Contactor 4P 32A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
9 Contactor 4P 40A 380Vac

LC1DT40Q7

Contactor 4P 40A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
10 Contactor 4P 4No 60A 380Vac

LC1DT60AQ7

Contactor 4P 4No 60A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
11 Contactor 4P 20A 380Vac

LC1D098Q7

Contactor 4P 20A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
12 Contactor 4P 25A 380Vac

LC1D128Q7

Contactor 4P 25A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
13 Contactor 4P 40A 380Vac

LC1D258Q7

Contactor 4P 40A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
14 Contactor 3P 80A 380Vac

LC1D80Q7

Contactor 3P 80A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
15 Contactor 3P 9A 220V

LC1D09M7

Contactor 3P 9A 220V

Thương hiệu: Schneider

519,200
Có sẵn
16 Contactor 3P 9A 380V

LC1D09Q7

Contactor 3P 9A 380V

Thương hiệu: Schneider

519,200
Có sẵn
17 Contactor 3P 12A 220V

LC1D12M7

Contactor 3P 12A 220V

Thương hiệu: Schneider

620,400
Có sẵn
18 Contactor 3P 12A 380V

LC1D12Q7

Contactor 3P 12A 380V

Thương hiệu: Schneider

620,400
Có sẵn
19 Contactor 3P 18A 220V

LC1D18M7

Contactor 3P 18A 220V

Thương hiệu: Schneider

828,300
Có sẵn
20 Contactor 3P 18A 380V

LC1D18Q7

Contactor 3P 18A 380V

Thương hiệu: Schneider

828,300
Có sẵn
Loại tài liệu Tài liệu Ngày Kích thước Định dạng
Catalogue Catalogue LC1D 12/07/2016 8,609,606 .pdf
Technical Contactor 4P 20A Coil 220V 12/07/2016 59,135 .pdf
Technical Contactor 4P 125A Coil 220V 12/07/2016 74,211 .pdf
Technical Contactor 4P 200A Coil 220V 12/07/2016 57,323 .pdf
Technical Contactor 20A 4P coil 220V 12/07/2016 58,979 .pdf
Technical Contactor 4P 25A Coil 220V 12/07/2016 59,365 .pdf
Technical Contactor 4P 32A Coil 220V 12/07/2016 59,272 .pdf
Technical Contactor 4P 40A Coil 220V 12/07/2016 59,273 .pdf
Technical Contactor 4P 60A Coil 220V 12/07/2016 61,790 .pdf
Technical Contactor 4P 80A Coil 220V 12/07/2016 61,815 .pdf
Technical Contactor 9A coil 24V 50/60Hz 12/07/2016 73,527 .pdf
Technical Contactor 9A coil 42V 50/60Hz 12/07/2016 73,523 .pdf
Technical Contactor 9A coil 48V 50/60Hz 12/07/2016 73,509 .pdf
Technical Contactor 9A coil 110V 50/60Hz 12/07/2016 73,501 .pdf
Technical Contactor 9A coil 115V 50/60Hz 12/07/2016 73,527 .pdf
Technical Contactor 9A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 73,499 .pdf
Technical Contactor 9A coil 415V 50/60Hz 12/07/2016 73,513 .pdf
Technical Contactor 9A coil 230V 50/60Hz 12/07/2016 73,514 .pdf
Technical Contactor 9A coil 380V 50/60Hz 12/07/2016 73,858 .pdf
Technical Contactor 9A coil 440V 50/60Hz 12/07/2016 73,557 .pdf
Technical Contactor 9A coil 500V 50/60Hz 12/07/2016 73,557 .pdf
Technical Contactor 9A coil 240V 50/60Hz 12/07/2016 73,493 .pdf
Technical Contactor 9A coil 400V 50/60Hz 12/07/2016 73,568 .pdf
Technical Contactor 9A coil 24VDC 12/07/2016 73,029 .pdf
Technical Contactor 9A coil 36VDC 12/07/2016 73,008 .pdf
Technical Contactor 9A coil 48VDC 12/07/2016 73,006 .pdf
Technical Contactor 9A coil 110VDC 12/07/2016 73,071 .pdf
Technical Contactor 9A coil 125VDC 12/07/2016 73,001 .pdf
Technical Contactor 9A coil 12VDC 12/07/2016 73,147 .pdf
Technical Contactor 9A coil 220VDC 12/07/2016 73,045 .pdf
Technical Contactor 9A coil 60VDC 12/07/2016 73,018 .pdf
Technical Contactor 9A coil 440VDC 12/07/2016 73,052 .pdf
Technical Contactor 9A coil 72VDC 12/07/2016 73,004 .pdf
Technical Contactor 9A coil 250VDC 12/07/2016 72,987 .pdf
Technical Contactor 12A coil 24V 50/60Hz 12/07/2016 73,593 .pdf
Technical Contactor 12A coil 42V 50/60Hz 12/07/2016 73,589 .pdf
Technical Contactor 12A coil 96VDC 12/07/2016 62,027 .pdf
Technical Contactor 12A coil 110V 50/60Hz 12/07/2016 73,580 .pdf
Technical Contactor 12A coil 115V 50/60Hz 12/07/2016 73,632 .pdf
Technical Contactor 12A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 73,587 .pdf
Technical Contactor 12A coil 415V 50/60Hz 12/07/2016 73,584 .pdf
Technical Contactor 12A coil 230V 50/60Hz 12/07/2016 73,584 .pdf
Technical Contactor 12A coil 380V 50/60Hz 12/07/2016 73,929 .pdf
Technical Contactor 12A coil 440V 50/60Hz 12/07/2016 73,584 .pdf
Technical Contactor 12A coil 500V 50/60Hz 12/07/2016 73,588 .pdf
Technical Contactor 12A coil 240V 50/60Hz 12/07/2016 73,569 .pdf
Technical Contactor 12A coil 400V 50/60Hz 12/07/2016 73,617 .pdf
Technical Contactor 12A coil 24VDC 12/07/2016 73,093 .pdf
Technical Contactor 12A coil 36VDC 12/07/2016 73,050 .pdf
Technical Contactor 12A coil 48VDC 12/07/2016 73,056 .pdf
Technical Contactor 12A coil 110VDC 12/07/2016 73,095 .pdf
Technical Contactor 12A coil 125VDC 12/07/2016 73,072 .pdf
Technical Contactor 12A coil 12VDC 12/07/2016 73,214 .pdf
Technical Contactor 12A coil 220VDC 12/07/2016 73,070 .pdf
Technical Contactor 12A coil 60VDC 12/07/2016 73,080 .pdf
Technical Contactor 12A coil 440VDC 12/07/2016 73,059 .pdf
Technical Contactor 12A coil 72VDC 12/07/2016 73,101 .pdf
Technical Contactor 12A coil 250VDC 12/07/2016 73,038 .pdf
Technical Contactor 18A coil 24V 50/60Hz 12/07/2016 73,603 .pdf
Technical Contactor 18A coil 42V 50/60Hz 12/07/2016 73,611 .pdf
Technical Contactor 18A coil 110V 50/60Hz 12/07/2016 73,598 .pdf
Technical Contactor 18A coil 115V 50/60Hz 12/07/2016 73,646 .pdf
Technical Contactor 18A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 73,598 .pdf
Technical Contactor 18A coil 415V 50/60Hz 12/07/2016 73,605 .pdf
Technical Contactor 18A coil 230V 50/60Hz 12/07/2016 73,607 .pdf
Technical Contactor 18A coil 380V 50/60Hz 12/07/2016 73,941 .pdf
Technical Contactor 18A coil 440V 50/60Hz 12/07/2016 73,594 .pdf
Technical Contactor 18A coil 500V 50/60Hz 12/07/2016 73,593 .pdf
Technical Contactor 18A coil 240V 50/60Hz 12/07/2016 73,592 .pdf
Technical Contactor 18A coil 24VDC 12/07/2016 73,093 .pdf
Technical Contactor 18A coil 36VDC 12/07/2016 73,126 .pdf
Technical Contactor 18A coil 48VDC 12/07/2016 73,093 .pdf
Technical Contactor 18A coil 110VDC 12/07/2016 73,137 .pdf
Technical Contactor 18A coil 125VDC 12/07/2016 73,080 .pdf
Technical Contactor 18A coil 12VDC 12/07/2016 73,231 .pdf
Technical Contactor 18A coil 220VDC 12/07/2016 73,104 .pdf
Technical Contactor 18A coil 60VDC 12/07/2016 73,105 .pdf
Technical Contactor 18A coil 440VDC 12/07/2016 72,145 .pdf
Technical Contactor 18A coil 72VDC 12/07/2016 73,078 .pdf
Technical Contactor 18A coil 250VDC 12/07/2016 73,124 .pdf
Technical Contactor 25A coil 24VDC 12/07/2016 73,179 .pdf
Technical Contactor 25A coil 36VDC 12/07/2016 73,199 .pdf
Technical Contactor 25A coil 48VDC 12/07/2016 73,207 .pdf
Technical Contactor 25A coil 110VDC 12/07/2016 73,207 .pdf
Technical Contactor 25A coil 125VDC 12/07/2016 73,166 .pdf
Technical Contactor 25A coil 12VDC 12/07/2016 73,299 .pdf
Technical Contactor 25A coil 220VDC 12/07/2016 73,194 .pdf
Technical Contactor 25A coil 60VDC 12/07/2016 73,197 .pdf
Technical Contactor 25A coil 440VDC 12/07/2016 61,054 .pdf
Technical Contactor 25A coil 72VDC 12/07/2016 73,204 .pdf
Technical Contactor 25A coil 250VDC 12/07/2016 73,154 .pdf
Technical Contactor 32A coil 24VDC 12/07/2016 72,764 .pdf
Technical Contactor 38A coil 24VDC 12/07/2016 72,058 .pdf
Technical Contactor 40A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 74,525 .pdf
Technical Contactor 50A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 74,604 .pdf
Technical Contactor 80A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 74,911 .pdf
Technical Contactor 95A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 61,060 .pdf
Technical Contactor 115A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 77,064 .pdf
Technical Contactor 150A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 76,135 .pdf
Technical Contactor 25A coil 48Vac 12/07/2016 72,903 .pdf

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Đặt hàng
Hỗ trợ kỹ thuật: 0904.900.018
Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng

Họ tên (*)

Email (*)

Nội dung (*)

File đính kèm