Đang truy cập Đang truy cập: 281

Hôm nay Hôm nay: 497

Tháng hiện tại Tháng hiện tại: 802,890

Tổng truy cập Tổng truy cập: 8,441,870

Contactor (Khởi động từ) LC1D Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Contactor 4P 20A with AC coil

LC1DT20__

Contactor 4P 20A with AC coil

Thương hiệu: Schneider

1,289,000
Đặt hàng
2 CONTACTOR 16,7KVAR COIL 220V 50/60HZ

LC1DGKM7(LC1DGK11M7)

CONTACTOR 16,7KVAR COIL 220V 50/60HZ

2,647,700
Có sẵn
3 CONTACTOR 20KVAR COIL 220V 50/60HZ

LC1DLKM7(LC1DLK02M7-KM4)

CONTACTOR 20KVAR COIL 220V 50/60HZ

3,196,600
Có sẵn
4 Contactor 3P 9A 220V

LC1D09M7

Contactor 3P 9A 220V

Thương hiệu: Schneider

501,600
Có sẵn
5 Contactor 3P 9A 380V

LC1D09Q7

Contactor 3P 9A 380V

Thương hiệu: Schneider

501,600
Có sẵn
6 Contactor 3P 12A 220V

LC1D12M7

Contactor 3P 12A 220V

Thương hiệu: Schneider

599,500
Có sẵn
7 Contactor 3P 12A 380V

LC1D12Q7

Contactor 3P 12A 380V

Thương hiệu: Schneider

599,500
Có sẵn
8 Contactor 3P 18A 220V

LC1D18M7

Contactor 3P 18A 220V

Thương hiệu: Schneider

800,800
Có sẵn
9 Contactor 3P 18A 380V

LC1D18Q7

Contactor 3P 18A 380V

Thương hiệu: Schneider

800,800
Có sẵn
10 Contactor 3P 25A 220V

LC1D25M7

Contactor 3P 25A 220V

Thương hiệu: Schneider

1,120,900
Có sẵn
11 Contactor 3P 25A 380V

LC1D25Q7

Contactor 3P 25A 380V

Thương hiệu: Schneider

1,120,900
Có sẵn
12 Contactor 3P 32A 220Vac

LC1D32M7

Contactor 3P 32A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

1,397,000
Có sẵn
13 Contactor 3P 32A 380Vac

LC1D32Q7

Contactor 3P 32A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

1,397,000
Có sẵn
14 Contactor 4P 20A 220V

LC1D098M7

Contactor 4P 20A 220V

Thương hiệu: Schneider

1,551,000
Có sẵn
15 Contactor 4P 20A 380Vac

LC1D098Q7

Contactor 4P 20A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

1,551,000
Có sẵn
16 Contactor 4P 20A 220Vac

LC1DT20M7

Contactor 4P 20A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

1,551,000
Có sẵn
17 Contactor 4No 4P 20A 380Vac

LC1DT20Q7

Contactor 4No 4P 20A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

1,551,000
Có sẵn
18 Contactor 4P 25A 220Vac

LC1DT25M7(LC1D25004M7)

Contactor 4P 25A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

1,630,200
Có sẵn
19 Contactor 3P 38A 220V

LC1D38M7

Contactor 3P 38A 220V

Thương hiệu: Schneider

1,643,400
Có sẵn
20 Contactor 3P 38A 380Vac

LC1D38Q7

Contactor 3P 38A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

1,643,400
Có sẵn
Loại tài liệu Tài liệu Ngày Kích thước Định dạng
Catalogue Catalogue LC1D 12/07/2016 8,609,606 .pdf
Technical Contactor 4P 20A Coil 220V 12/07/2016 59,135 .pdf
Technical Contactor 4P 125A Coil 220V 12/07/2016 74,211 .pdf
Technical Contactor 4P 200A Coil 220V 12/07/2016 57,323 .pdf
Technical Contactor 20A 4P coil 220V 12/07/2016 58,979 .pdf
Technical Contactor 4P 25A Coil 220V 12/07/2016 59,365 .pdf
Technical Contactor 4P 32A Coil 220V 12/07/2016 59,272 .pdf
Technical Contactor 4P 40A Coil 220V 12/07/2016 59,273 .pdf
Technical Contactor 4P 60A Coil 220V 12/07/2016 61,790 .pdf
Technical Contactor 4P 80A Coil 220V 12/07/2016 61,815 .pdf
Technical Contactor 9A coil 24V 50/60Hz 12/07/2016 73,527 .pdf
Technical Contactor 9A coil 42V 50/60Hz 12/07/2016 73,523 .pdf
Technical Contactor 9A coil 48V 50/60Hz 12/07/2016 73,509 .pdf
Technical Contactor 9A coil 110V 50/60Hz 12/07/2016 73,501 .pdf
Technical Contactor 9A coil 115V 50/60Hz 12/07/2016 73,527 .pdf
Technical Contactor 9A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 73,499 .pdf
Technical Contactor 9A coil 415V 50/60Hz 12/07/2016 73,513 .pdf
Technical Contactor 9A coil 230V 50/60Hz 12/07/2016 73,514 .pdf
Technical Contactor 9A coil 380V 50/60Hz 12/07/2016 73,858 .pdf
Technical Contactor 9A coil 440V 50/60Hz 12/07/2016 73,557 .pdf
Technical Contactor 9A coil 500V 50/60Hz 12/07/2016 73,557 .pdf
Technical Contactor 9A coil 240V 50/60Hz 12/07/2016 73,493 .pdf
Technical Contactor 9A coil 400V 50/60Hz 12/07/2016 73,568 .pdf
Technical Contactor 9A coil 24VDC 12/07/2016 73,029 .pdf
Technical Contactor 9A coil 36VDC 12/07/2016 73,008 .pdf
Technical Contactor 9A coil 48VDC 12/07/2016 73,006 .pdf
Technical Contactor 9A coil 110VDC 12/07/2016 73,071 .pdf
Technical Contactor 9A coil 125VDC 12/07/2016 73,001 .pdf
Technical Contactor 9A coil 12VDC 12/07/2016 73,147 .pdf
Technical Contactor 9A coil 220VDC 12/07/2016 73,045 .pdf
Technical Contactor 9A coil 60VDC 12/07/2016 73,018 .pdf
Technical Contactor 9A coil 440VDC 12/07/2016 73,052 .pdf
Technical Contactor 9A coil 72VDC 12/07/2016 73,004 .pdf
Technical Contactor 9A coil 250VDC 12/07/2016 72,987 .pdf
Technical Contactor 12A coil 24V 50/60Hz 12/07/2016 73,593 .pdf
Technical Contactor 12A coil 42V 50/60Hz 12/07/2016 73,589 .pdf
Technical Contactor 12A coil 96VDC 12/07/2016 62,027 .pdf
Technical Contactor 12A coil 110V 50/60Hz 12/07/2016 73,580 .pdf
Technical Contactor 12A coil 115V 50/60Hz 12/07/2016 73,632 .pdf
Technical Contactor 12A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 73,587 .pdf
Technical Contactor 12A coil 415V 50/60Hz 12/07/2016 73,584 .pdf
Technical Contactor 12A coil 230V 50/60Hz 12/07/2016 73,584 .pdf
Technical Contactor 12A coil 380V 50/60Hz 12/07/2016 73,929 .pdf
Technical Contactor 12A coil 440V 50/60Hz 12/07/2016 73,584 .pdf
Technical Contactor 12A coil 500V 50/60Hz 12/07/2016 73,588 .pdf
Technical Contactor 12A coil 240V 50/60Hz 12/07/2016 73,569 .pdf
Technical Contactor 12A coil 400V 50/60Hz 12/07/2016 73,617 .pdf
Technical Contactor 12A coil 24VDC 12/07/2016 73,093 .pdf
Technical Contactor 12A coil 36VDC 12/07/2016 73,050 .pdf
Technical Contactor 12A coil 48VDC 12/07/2016 73,056 .pdf
Technical Contactor 12A coil 110VDC 12/07/2016 73,095 .pdf
Technical Contactor 12A coil 125VDC 12/07/2016 73,072 .pdf
Technical Contactor 12A coil 12VDC 12/07/2016 73,214 .pdf
Technical Contactor 12A coil 220VDC 12/07/2016 73,070 .pdf
Technical Contactor 12A coil 60VDC 12/07/2016 73,080 .pdf
Technical Contactor 12A coil 440VDC 12/07/2016 73,059 .pdf
Technical Contactor 12A coil 72VDC 12/07/2016 73,101 .pdf
Technical Contactor 12A coil 250VDC 12/07/2016 73,038 .pdf
Technical Contactor 18A coil 24V 50/60Hz 12/07/2016 73,603 .pdf
Technical Contactor 18A coil 42V 50/60Hz 12/07/2016 73,611 .pdf
Technical Contactor 18A coil 110V 50/60Hz 12/07/2016 73,598 .pdf
Technical Contactor 18A coil 115V 50/60Hz 12/07/2016 73,646 .pdf
Technical Contactor 18A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 73,598 .pdf
Technical Contactor 18A coil 415V 50/60Hz 12/07/2016 73,605 .pdf
Technical Contactor 18A coil 230V 50/60Hz 12/07/2016 73,607 .pdf
Technical Contactor 18A coil 380V 50/60Hz 12/07/2016 73,941 .pdf
Technical Contactor 18A coil 440V 50/60Hz 12/07/2016 73,594 .pdf
Technical Contactor 18A coil 500V 50/60Hz 12/07/2016 73,593 .pdf
Technical Contactor 18A coil 240V 50/60Hz 12/07/2016 73,592 .pdf
Technical Contactor 18A coil 24VDC 12/07/2016 73,093 .pdf
Technical Contactor 18A coil 36VDC 12/07/2016 73,126 .pdf
Technical Contactor 18A coil 48VDC 12/07/2016 73,093 .pdf
Technical Contactor 18A coil 110VDC 12/07/2016 73,137 .pdf
Technical Contactor 18A coil 125VDC 12/07/2016 73,080 .pdf
Technical Contactor 18A coil 12VDC 12/07/2016 73,231 .pdf
Technical Contactor 18A coil 220VDC 12/07/2016 73,104 .pdf
Technical Contactor 18A coil 60VDC 12/07/2016 73,105 .pdf
Technical Contactor 18A coil 440VDC 12/07/2016 72,145 .pdf
Technical Contactor 18A coil 72VDC 12/07/2016 73,078 .pdf
Technical Contactor 18A coil 250VDC 12/07/2016 73,124 .pdf
Technical Contactor 25A coil 24VDC 12/07/2016 73,179 .pdf
Technical Contactor 25A coil 36VDC 12/07/2016 73,199 .pdf
Technical Contactor 25A coil 48VDC 12/07/2016 73,207 .pdf
Technical Contactor 25A coil 110VDC 12/07/2016 73,207 .pdf
Technical Contactor 25A coil 125VDC 12/07/2016 73,166 .pdf
Technical Contactor 25A coil 12VDC 12/07/2016 73,299 .pdf
Technical Contactor 25A coil 220VDC 12/07/2016 73,194 .pdf
Technical Contactor 25A coil 60VDC 12/07/2016 73,197 .pdf
Technical Contactor 25A coil 440VDC 12/07/2016 61,054 .pdf
Technical Contactor 25A coil 72VDC 12/07/2016 73,204 .pdf
Technical Contactor 25A coil 250VDC 12/07/2016 73,154 .pdf
Technical Contactor 32A coil 24VDC 12/07/2016 72,764 .pdf
Technical Contactor 38A coil 24VDC 12/07/2016 72,058 .pdf
Technical Contactor 40A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 74,525 .pdf
Technical Contactor 50A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 74,604 .pdf
Technical Contactor 80A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 74,911 .pdf
Technical Contactor 95A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 61,060 .pdf
Technical Contactor 115A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 77,064 .pdf
Technical Contactor 150A coil 220V 50/60Hz 12/07/2016 76,135 .pdf
Technical Contactor 25A coil 48Vac 12/07/2016 72,903 .pdf

Khởi động từ loại D dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên đến 75KW. Cuộn coil điều khiển vừa có điện áp AC hoặc DC từ 24-500V.
Cuộn dây điều khiển bằng điện áp AC, DC tiêu thụ ít năng lượng.
Mặt che chống bụi và chống tiếp xúc.
Cuộn dây điều khiển có thể thay thế lẫn nhau

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Đặt hàng
Hỗ trợ kỹ thuật: 0904.900.018
Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng

Họ tên (*)

Email (*)

Nội dung (*)

File đính kèm