1900 58 58 61

Contactor-Khởi động từ LC1E - TVS

STT Sản phẩm Lựa chọn Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng
1 Contactor 3P 6A 1No 2,2Kw

LC1E0610

Contactor 3P 6A 1No 2,2Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
276,100
Có sẵn
2 Contactor 3P 6A 1Nc 2,2Kw

LC1E0601

Contactor 3P 6A 1Nc 2,2Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   N5   Q5   Q6  
Liên hệ
Có sẵn
3 Contactor 3P 9A 1No 4Kw

LC1E0910

Contactor 3P 9A 1No 4Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
317,900
Có sẵn
4 Contactor 3P 9A 1Nc 4Kw

LC1E0901

Contactor 3P 9A 1Nc 4Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
317,900
Có sẵn
5 Contactor 3P 12A 1No 5,5Kw

LC1E1210

Contactor 3P 12A 1No 5,5Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
360,800
Có sẵn
6 Contactor 3P 12A 1Nc 5,5Kw

LC1E1201

Contactor 3P 12A 1Nc 5,5Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
360,800
Có sẵn
7 Contactor 3P 18A 1No 7,5Kw

LC1E1810

Contactor 3P 18A 1No 7,5Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
533,500
Có sẵn
8 Contactor 3P 18A 1Nc 7,5Kw

LC1E1801

Contactor 3P 18A 1Nc 7,5Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
533,500
Có sẵn
9 Contactor 3P 25A 1No 11Kw

LC1E2510

Contactor 3P 25A 1No 11Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
650,100
Có sẵn
10 Contactor 3P 25A 1Nc 11Kw

LC1E2501

Contactor 3P 25A 1Nc 11Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
650,100
Có sẵn
11 Contactor 3P 32A 1No 15Kw

LC1E3210

Contactor 3P 32A 1No 15Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5  
955,900
Có sẵn
12 Contactor 3P 32A 1Nc 15Kw

LC1E3201

Contactor 3P 32A 1Nc 15Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
955,900
Có sẵn
13 Contactor 3P 38A 1No 18,5Kw

LC1E3810

Contactor 3P 38A 1No 18,5Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
1,120,900
Có sẵn
14 Contactor 3P 38A 1Nc 18,5Kw

LC1E3801

Contactor 3P 38A 1Nc 18,5Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
Liên hệ
Có sẵn
15 Contactor 3P 40A 1No+1Nc 18,5Kw

LC1E40

Contactor 3P 40A 1No+1Nc 18,5Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
1,157,200
Có sẵn
16 Contactor 3P 50A 1No+1Nc 22Kw

LC1E50

Contactor 3P 50A 1No+1Nc 22Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
1,191,300
Có sẵn
17 Contactor 3P 65A 1No+1Nc 30Kw

LC1E65

Contactor 3P 65A 1No+1Nc 30Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
1,345,300
Có sẵn
18 Contactor 3P 80A 1No+1Nc 37Kw

LC1E80

Contactor 3P 80A 1No+1Nc 37Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
1,661,000
Có sẵn
19 Contactor 3P 95A 1No+1Nc 45Kw

LC1E95

Contactor 3P 95A 1No+1Nc 45Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   B6   F5   F6   M5   M6   Q5   Q6  
2,090,000
Có sẵn
20 Contactor 3P 120A 1No+1Nc 55Kw

LC1E120

Contactor 3P 120A 1No+1Nc 55Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   F5   M5   Q5  
2,610,300
Có sẵn
21 Contactor 3P 160A 1No+1Nc 75Kw

LC1E160

Contactor 3P 160A 1No+1Nc 75Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   F5   M5   Q5  
5,674,900
Có sẵn
22 Contactor 3P 200A 90Kw

LC1E200

Contactor 3P 200A 90Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   F5   M5   Q5  
Liên hệ
Có sẵn
23 Contactor 3P 250A 132Kw

LC1E250

Contactor 3P 250A 132Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   F5   M5   Q5  
Liên hệ
Có sẵn
24 Contactor 3P 300A 160Kw

LC1E300

Contactor 3P 300A 160Kw

Thương hiệu: Schneider

B5   F5   M5   Q5  
10,604,000
Có sẵn
25 Contactor 3P 400A 200Kw

LC1E400

Contactor 3P 400A 200Kw

Thương hiệu: Schneider

M7  
17,050,000
Có sẵn
26 Contactor 3P 500A 250Kw

LC1E500

Contactor 3P 500A 250Kw

Thương hiệu: Schneider

M7  
31,233,400
Có sẵn
27 Contactor 3P 630A 335Kw

LC1E630

Contactor 3P 630A 335Kw

Thương hiệu: Schneider

M7  
44,788,700
Có sẵn

Tư vấn & Báo giá