1900 58 58 61

Contactor (Khởi động từ) LC1F Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 Contactor 3P 115A 380Vac

LC1F115Q7

Contactor 3P 115A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
10,467,600
+
-
2 Contactor 3P 115A 220Vac

LC1F115M7

Contactor 3P 115A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
10,467,600
+
-
3 Contactor 3P 150A 220Vac

LC1F150M7

Contactor 3P 150A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
11,512,600
+
-
4 Contactor 3P 150A 380Vac

LC1F150Q7

Contactor 3P 150A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
11,512,600
+
-
5 Contactor 3P 185A 380Vac

LC1F185Q7

Contactor 3P 185A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
12,677,500
+
-
6 Contactor 3P 185A 220Vac

LC1F185M7

Contactor 3P 185A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
12,677,500
+
-
7 Contactor 3P 225A 220Vac

LC1F225M7

Contactor 3P 225A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
15,662,900
+
-
8 Contactor 3P 225A 380Vac

LC1F225Q7

Contactor 3P 225A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
15,662,900
+
-
9 Contactor 3P 265A 220Vac

LC1F265M7

Contactor 3P 265A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
18,269,900
+
-
10 Contactor 3P 265A 380Vac

LC1F265Q7

Contactor 3P 265A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
18,269,900
+
-
11 Contactor 3P 330A 220Vac

LC1F330M7

Contactor 3P 330A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
21,915,300
+
-
12 Contactor 3P 330A 3800Vac

LC1F330Q7

Contactor 3P 330A 3800Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
21,915,300
+
-
13 Contactor 3P 400A 380Vac

LC1F400Q7

Contactor 3P 400A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
26,312,000
+
-
14 Contactor 3P 400A 220Vac

LC1F400M7

Contactor 3P 400A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
26,312,000
+
-
15 Contactor 3P 500A 220Vac

LC1F500M7

Contactor 3P 500A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
36,835,700
+
-
16 Contactor 3P 500A 380Vac

LC1F500Q7

Contactor 3P 500A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
36,835,700
+
-
17 Contactor 3P 630A 380Vac

LC1F630Q7

Contactor 3P 630A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
47,360,500
+
-
18 Contactor 3P 630A 220Vac

LC1F630M7

Contactor 3P 630A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
47,360,500
+
-
19 Contactor 3P 780A 220Vac

LC1F780M7

Contactor 3P 780A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
92,686,000
+
-
20 Contactor 3P 780A 380Vac

LC1F780Q7

Contactor 3P 780A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
92,686,000
+
-

Tư vấn & Báo giá