1900 58 58 61

Contactor Tesys K Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 Contactor 3P 12A 220Vdc

LP1K1201MD

Contactor 3P 12A 220Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
2 Contactor 3P 6A 220Vdc

LP1K0601MD

Contactor 3P 6A 220Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
779,900
+
-
3 Contactor 3P 6A 220Vdc

LP1K0610MD

Contactor 3P 6A 220Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
779,900
+
-
4 Contactor 3P 9A 220Vdc

LP1K0901MD

Contactor 3P 9A 220Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
841,500
+
-
5 Contactor 3P 9A 220Vdc

LP1K0910MD

Contactor 3P 9A 220Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
841,500
+
-
6 Contactor 3P 12A 220Vdc

LP1K1210MD

Contactor 3P 12A 220Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
928,400
+
-
7 Contactor 3P 6A 48Vdc

LP1K0610ED

Contactor 3P 6A 48Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
779,900
+
-
8 Contactor 3P 6A 110Vdc

LP1K0610FD

Contactor 3P 6A 110Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
779,900
+
-
9 Contactor 3P 6A 1No 12Vdc

LP1K0610JD

Contactor 3P 6A 1No 12Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
779,900
+
-
10 Contactor 3P 6A 24Vdc 1No

LP1K0610BD

Contactor 3P 6A 24Vdc 1No

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
779,900
+
-
11 Contactor 3P 6A 24V 1No

LC1K0610B7

Contactor 3P 6A 24V 1No

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
421,300
+
-
12 Contactor 3P 6A 48V 1No

LC1K0610E7

Contactor 3P 6A 48V 1No

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
421,300
+
-
13 Contactor 3P 6A 110V

LC1K0610F7

Contactor 3P 6A 110V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
421,300
+
-
14 Contactor 3P 6A 400V 1No

LC1K0610V7

Contactor 3P 6A 400V 1No

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
421,300
+
-
15 Contactor 3P 6A 24Vdc 1Nc

LP1K0601BD

Contactor 3P 6A 24Vdc 1Nc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
779,900
+
-
16 Contactor 3P 6A 48Vdc

LP1K0601ED

Contactor 3P 6A 48Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
779,900
+
-
17 Contactor 3P 6A 110Vdc

LP1K0601FD

Contactor 3P 6A 110Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
779,900
+
-
18 Contactor 3P 6A 12Vdc

LP1K0601JD

Contactor 3P 6A 12Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
19 Contactor 3P 6A 24Vac

LC1K0601B7

Contactor 3P 6A 24Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
421,300
+
-
20 Contactor 3P 6A 48Vac

LC1K0601E7

Contactor 3P 6A 48Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
421,300
+
-

Tư vấn & Báo giá