Đang truy cập Đang truy cập: 170

Hôm nay Hôm nay: 3,269

Tháng hiện tại Tháng hiện tại: 696,300

Tổng truy cập Tổng truy cập: 9,042,264

Contactor tụ bù Schneider-Electric

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 240V

LC1DFK11B7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 240V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
2 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 480V

LC1DFK11E7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 480V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
3 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 110V

LC1DFK11F7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 110V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
4 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 220V

LC1DFK11M7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 220V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
5 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 415V

LC1DFK11N7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 415V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
6 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 230V

LC1DFK11P7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 230V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
7 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 380V

LC1DFK11Q7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 380V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
8 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 440V

LC1DFK11R7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 440V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
9 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 240V

LC1DFK11U7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 240V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
10 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 400V

LC1DFK11V7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 400V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
11 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 220V

LC1DFK02M7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 220V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
12 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 415V

LC1DFK02N7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 415V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
13 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 230V

LC1DFK02P7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 230V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
14 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 24V

LC1DGK11B7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 24V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
15 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 110V

LC1DGK11F7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 110V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
16 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 220V

LC1DGK11M7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 220V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
17 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 415V

LC1DGK11N7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 415V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
18 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 230V

LC1DGK11P7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 230V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
19 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 380V

LC1DGK11Q7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 380V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
20 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 440V

LC1DGK11R7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 440V

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
Loại tài liệu Tài liệu Ngày Kích thước Định dạng
Catalogue Catalogue Contactor Tụ Bù TeSys D 12/07/2016 244.81 KB pdf
Technical Datasheet LC1DFK02P7 12/07/2016 49.38 KB pdf
Technical Datasheet LC1DFK11M7 12/07/2016 49.4 KB pdf
Technical Datasheet LC1DFK11P7 12/07/2016 49.4 KB pdf
Technical Datasheet LC1DFK11V7 12/07/2016 49.39 KB pdf
Technical Datasheet LC1DGK02P7 12/07/2016 49.58 KB pdf
Technical Datasheet LC1DGK11P7 12/07/2016 49.63 KB pdf
Technical Datasheet LC1DGK11V7 12/07/2016 49.6 KB pdf
Technical Datasheet LC1DLK02P7 12/07/2016 49.39 KB pdf
Technical Datasheet LC1DLK11B7 12/07/2016 49.62 KB pdf
Technical Datasheet LC1DLK11P7 12/07/2016 49.4 KB pdf
Technical Datasheet LC1DMK02P7 12/07/2016 49.39 KB pdf
Technical Datasheet LC1DMK11B7 12/07/2016 35.71 KB pdf
Technical Datasheet LC1DMK11P7 12/07/2016 49.41 KB pdf
Technical Datasheet LC1DMK11U7 12/07/2016 35.47 KB pdf
Technical Datasheet LC1DMK11V7 12/07/2016 49.39 KB pdf
Technical Datasheet LC1DPK12F7 12/07/2016 53.56 KB pdf
Technical Datasheet LC1DPK12P7 12/07/2016 53.56 KB pdf
Technical Datasheet LC1DPK12V7 12/07/2016 53.56 KB pdf
Technical Datasheet LC1DTK12B7 12/07/2016 35.72 KB pdf
Technical Datasheet LC1DTK12F7 12/07/2016 53.55 KB pdf
Technical Datasheet LC1DTK12P7 12/07/2016 53.56 KB pdf
Technical Datasheet LC1DTK12V7 12/07/2016 53.55 KB pdf
Technical Datasheet LC1DWK12F7 12/07/2016 53.55 KB pdf
Technical Datasheet LC1DWK12P7 12/07/2016 53.55 KB pdf
Technical Datasheet LC1DWK12V7 12/07/2016 53.56 KB pdf
Catalogue Catalogue GV2 12/07/2016 1.89 MB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.06-0.09kW 12/07/2016 51.22 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW 12/07/2016 56.67 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.25-0.37kW 12/07/2016 56.77 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.55-0.75kW 12/07/2016 56.74 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.75kW 12/07/2016 56.68 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW 12/07/2016 56.75 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 2.2kW 12/07/2016 56.68 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 3-4kW 12/07/2016 56.75 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 5.5kW 12/07/2016 56.77 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 7.5kW 12/07/2016 56.67 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 9-11kW 12/07/2016 56.75 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 15kW 12/07/2016 56.67 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.06-0.09kW 12/07/2016 51.94 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW 12/07/2016 51.97 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.25-0.37kW 12/07/2016 52.03 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.55-0.75kW 12/07/2016 52 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.75kW 12/07/2016 52.02 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW 12/07/2016 52.01 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 2.2kW 12/07/2016 51.96 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 3-4kW 12/07/2016 52.02 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 5.5kW 12/07/2016 52.03 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 7.5kW 12/07/2016 51.97 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 9-11kW 12/07/2016 52.04 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 15kW 12/07/2016 51.98 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.06kW 12/07/2016 66.18 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.09kW 12/07/2016 66.16 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW 12/07/2016 69.09 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.25kW 12/07/2016 66.49 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.37-0.55kW 12/07/2016 66.2 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.75kW 12/07/2016 66.25 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW 12/07/2016 66.15 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 2.2kW 12/07/2016 66.23 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 3-4kW 12/07/2016 66.16 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 5.5kW 12/07/2016 68.35 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 7.5kW 12/07/2016 66.23 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 9kW 12/07/2016 66.55 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 11kW 12/07/2016 66.59 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 15kW 12/07/2016 66.52 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.1-0.16A 12/07/2016 69.37 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.06kW 12/07/2016 69.59 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.09kW 12/07/2016 69.57 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW 12/07/2016 69.62 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.25kW 12/07/2016 69.64 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.37-0.55kW 12/07/2016 69.62 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.75kW 12/07/2016 69.62 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW 12/07/2016 69.59 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 2.2kW 12/07/2016 69.6 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 3-4kW 12/07/2016 69.63 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 5.5kW 12/07/2016 69.66 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 7.5kW 12/07/2016 69.63 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 9kW 12/07/2016 69.63 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 11kW 12/07/2016 69.66 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 15kW 12/07/2016 69.64 KB pdf

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Đặt hàng
Hỗ trợ kỹ thuật: 0904.900.018
Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng

Họ tên (*)

Email (*)

Nội dung (*)

File đính kèm