Đang truy cập Đang truy cập: 285

Hôm nay Hôm nay: 552

Tháng hiện tại Tháng hiện tại: 802,945

Tổng truy cập Tổng truy cập: 8,441,925

Contactor tụ bù Schneider-Electric

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 240V

LC1DFK11B7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 240V

Thương hiệu: Schneider

2,113,100
Có sẵn
2 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 480V

LC1DFK11E7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 480V

Thương hiệu: Schneider

2,113,100
Có sẵn
3 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 110V

LC1DFK11F7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 110V

Thương hiệu: Schneider

2,113,100
Có sẵn
4 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 220V

LC1DFK11M7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 220V

Thương hiệu: Schneider

2,113,100
Có sẵn
5 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 415V

LC1DFK11N7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 415V

Thương hiệu: Schneider

2,113,100
Có sẵn
6 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 230V

LC1DFK11P7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 230V

Thương hiệu: Schneider

2,113,100
Có sẵn
7 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 380V

LC1DFK11Q7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 380V

Thương hiệu: Schneider

2,113,100
Có sẵn
8 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 440V

LC1DFK11R7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 440V

Thương hiệu: Schneider

2,113,100
Có sẵn
9 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 240V

LC1DFK11U7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 240V

Thương hiệu: Schneider

2,113,100
Có sẵn
10 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 400V

LC1DFK11V7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 400V

Thương hiệu: Schneider

2,113,100
Có sẵn
11 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 220V

LC1DFK02M7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 220V

Thương hiệu: Schneider

2,113,100
Có sẵn
12 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 415V

LC1DFK02N7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 415V

Thương hiệu: Schneider

2,113,100
Có sẵn
13 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 230V

LC1DFK02P7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 230V

Thương hiệu: Schneider

2,113,100
Có sẵn
14 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 24V

LC1DGK11B7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 24V

Thương hiệu: Schneider

2,553,100
Có sẵn
15 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 110V

LC1DGK11F7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 110V

Thương hiệu: Schneider

2,553,100
Có sẵn
16 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 220V

LC1DGK11M7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 220V

Thương hiệu: Schneider

2,553,100
Có sẵn
17 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 415V

LC1DGK11N7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 415V

Thương hiệu: Schneider

2,553,100
Có sẵn
18 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 230V

LC1DGK11P7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 230V

Thương hiệu: Schneider

2,553,100
Có sẵn
19 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 380V

LC1DGK11Q7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 380V

Thương hiệu: Schneider

2,553,100
Có sẵn
20 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 440V

LC1DGK11R7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 440V

Thương hiệu: Schneider

2,553,100
Có sẵn
Loại tài liệu Tài liệu Ngày Kích thước Định dạng
Catalogue Catalogue Contactor Tụ Bù TeSys D 12/07/2016 244.81 KB pdf
Technical Datasheet LC1DFK02P7 12/07/2016 49.38 KB pdf
Technical Datasheet LC1DFK11M7 12/07/2016 49.4 KB pdf
Technical Datasheet LC1DFK11P7 12/07/2016 49.4 KB pdf
Technical Datasheet LC1DFK11V7 12/07/2016 49.39 KB pdf
Technical Datasheet LC1DGK02P7 12/07/2016 49.58 KB pdf
Technical Datasheet LC1DGK11P7 12/07/2016 49.63 KB pdf
Technical Datasheet LC1DGK11V7 12/07/2016 49.6 KB pdf
Technical Datasheet LC1DLK02P7 12/07/2016 49.39 KB pdf
Technical Datasheet LC1DLK11B7 12/07/2016 49.62 KB pdf
Technical Datasheet LC1DLK11P7 12/07/2016 49.4 KB pdf
Technical Datasheet LC1DMK02P7 12/07/2016 49.39 KB pdf
Technical Datasheet LC1DMK11B7 12/07/2016 35.71 KB pdf
Technical Datasheet LC1DMK11P7 12/07/2016 49.41 KB pdf
Technical Datasheet LC1DMK11U7 12/07/2016 35.47 KB pdf
Technical Datasheet LC1DMK11V7 12/07/2016 49.39 KB pdf
Technical Datasheet LC1DPK12F7 12/07/2016 53.56 KB pdf
Technical Datasheet LC1DPK12P7 12/07/2016 53.56 KB pdf
Technical Datasheet LC1DPK12V7 12/07/2016 53.56 KB pdf
Technical Datasheet LC1DTK12B7 12/07/2016 35.72 KB pdf
Technical Datasheet LC1DTK12F7 12/07/2016 53.55 KB pdf
Technical Datasheet LC1DTK12P7 12/07/2016 53.56 KB pdf
Technical Datasheet LC1DTK12V7 12/07/2016 53.55 KB pdf
Technical Datasheet LC1DWK12F7 12/07/2016 53.55 KB pdf
Technical Datasheet LC1DWK12P7 12/07/2016 53.55 KB pdf
Technical Datasheet LC1DWK12V7 12/07/2016 53.56 KB pdf
Catalogue Catalogue GV2 12/07/2016 1.89 MB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.06-0.09kW 12/07/2016 51.22 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW 12/07/2016 56.67 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.25-0.37kW 12/07/2016 56.77 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.55-0.75kW 12/07/2016 56.74 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.75kW 12/07/2016 56.68 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW 12/07/2016 56.75 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 2.2kW 12/07/2016 56.68 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 3-4kW 12/07/2016 56.75 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 5.5kW 12/07/2016 56.77 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 7.5kW 12/07/2016 56.67 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 9-11kW 12/07/2016 56.75 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 15kW 12/07/2016 56.67 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.06-0.09kW 12/07/2016 51.94 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW 12/07/2016 51.97 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.25-0.37kW 12/07/2016 52.03 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.55-0.75kW 12/07/2016 52 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.75kW 12/07/2016 52.02 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW 12/07/2016 52.01 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 2.2kW 12/07/2016 51.96 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 3-4kW 12/07/2016 52.02 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 5.5kW 12/07/2016 52.03 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 7.5kW 12/07/2016 51.97 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 9-11kW 12/07/2016 52.04 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 15kW 12/07/2016 51.98 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.06kW 12/07/2016 66.18 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.09kW 12/07/2016 66.16 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW 12/07/2016 69.09 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.25kW 12/07/2016 66.49 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.37-0.55kW 12/07/2016 66.2 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.75kW 12/07/2016 66.25 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW 12/07/2016 66.15 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 2.2kW 12/07/2016 66.23 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 3-4kW 12/07/2016 66.16 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 5.5kW 12/07/2016 68.35 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 7.5kW 12/07/2016 66.23 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 9kW 12/07/2016 66.55 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 11kW 12/07/2016 66.59 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 15kW 12/07/2016 66.52 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.1-0.16A 12/07/2016 69.37 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.06kW 12/07/2016 69.59 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.09kW 12/07/2016 69.57 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW 12/07/2016 69.62 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.25kW 12/07/2016 69.64 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.37-0.55kW 12/07/2016 69.62 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 0.75kW 12/07/2016 69.62 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW 12/07/2016 69.59 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 2.2kW 12/07/2016 69.6 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 3-4kW 12/07/2016 69.63 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 5.5kW 12/07/2016 69.66 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 7.5kW 12/07/2016 69.63 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 9kW 12/07/2016 69.63 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 11kW 12/07/2016 69.66 KB pdf
Technical CB bảo vệ Motor 15kW 12/07/2016 69.64 KB pdf

- Contactor tụ bù hay còn gọi là Khởi động từ tụ bù được thiết kế đặc biệt để đáp ứng yêu cầu về đóng cắt dòng điện lớn ban đầu, điều này được thực hiện bằng 3 tiếp điểm phụ đóng sớm
- Khi bắt đầu quá trình đóng tụ, 3 tiếp điểm này đóng lại cho dòng điện qua tụ, dòng điện này được giới hạn lại bằng các điện trở sao cho nẳm trong khả năng chịu đựng của tiếp điểm chính contactor
- Sau đó tiếp điểm chính đóng lại mà gần như không chịu đòng điện lớn nào
- Kêt thúc quá trình đóng tụ thì điện trở được ngắt ra

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Đặt hàng
Hỗ trợ kỹ thuật: 0904.900.018
Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng

Họ tên (*)

Email (*)

Nội dung (*)

File đính kèm