Đang truy cập Đang truy cập: 250

Hôm nay Hôm nay: 3,237

Tháng hiện tại Tháng hiện tại: 696,268

Tổng truy cập Tổng truy cập: 9,042,232

MCCB Compact NSX<630A Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 MCCB 3P 16A 25kA

LV429557

MCCB 3P 16A 25kA

Thương hiệu: Schneider

4,158,000
Có sẵn
2 MCCB 3P 25A 25kA

LV429556

MCCB 3P 25A 25kA

Thương hiệu: Schneider

4,158,000
Có sẵn
3 MCCB 3P 32A 25kA

LV429555

MCCB 3P 32A 25kA

Thương hiệu: Schneider

4,158,000
Có sẵn
4 MCCB 3P 40A 25kA

LV429554

MCCB 3P 40A 25kA

Thương hiệu: Schneider

4,158,000
Có sẵn
5 MCCB 3P 50A 25kA

LV429553

MCCB 3P 50A 25kA

Thương hiệu: Schneider

4,158,000
Có sẵn
6 MCCB 3P 63A 25kA

LV429552

MCCB 3P 63A 25kA

Thương hiệu: Schneider

4,158,000
Có sẵn
7 MCCB 3P 80A 25kA

LV429551

MCCB 3P 80A 25kA

Thương hiệu: Schneider

4,275,700
Có sẵn
8 MCCB 3P 100A 25kA

LV429550

MCCB 3P 100A 25kA

Thương hiệu: Schneider

4,275,700
Có sẵn
9 MCCB 3P 125A 25kA

LV430311

MCCB 3P 125A 25kA

Thương hiệu: Schneider

5,407,600
Có sẵn
10 MCCB 3P 160A 25kA

LV430310

MCCB 3P 160A 25kA

Thương hiệu: Schneider

6,862,900
Có sẵn
11 MCCB 3P 200A 25kA

LV431111

MCCB 3P 200A 25kA

Thương hiệu: Schneider

8,030,000
Có sẵn
12 MCCB 3P 250A 25kA

LV431110

MCCB 3P 250A 25kA

Thương hiệu: Schneider

9,002,400
Có sẵn
13 MCCB 4P 16A 25kA

LV429567

MCCB 4P 16A 25kA

Thương hiệu: Schneider

5,619,900
Có sẵn
14 MCCB 4P 25A 25kA

LV429566

MCCB 4P 25A 25kA

Thương hiệu: Schneider

5,619,900
Có sẵn
15 MCCB 4P 32A 25kA

LV429565

MCCB 4P 32A 25kA

Thương hiệu: Schneider

5,619,900
Có sẵn
16 MCCB 4P 40A 25kA

LV429564

MCCB 4P 40A 25kA

Thương hiệu: Schneider

5,619,900
Có sẵn
17 MCCB 4P 50A 25kA

LV429563

MCCB 4P 50A 25kA

Thương hiệu: Schneider

5,619,900
Có sẵn
18 MCCB 4P 63A 25kA

LV429562

MCCB 4P 63A 25kA

Thương hiệu: Schneider

5,619,900
Có sẵn
19 MCCB 4P 80A 25kA

LV429561

MCCB 4P 80A 25kA

Thương hiệu: Schneider

5,966,400
Có sẵn
20 MCCB 4P 100A 25kA

LV429560

MCCB 4P 100A 25kA

Thương hiệu: Schneider

5,966,400
Có sẵn
Loại tài liệu Tài liệu Ngày Kích thước Định dạng
Catalogue Catalogue MCCB Compact NSX<630A 09/07/2016 70,504,367 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 100A 25Ka 09/07/2016 71,320 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 80A 25Ka 09/07/2016 71,326 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 63A 25Ka 09/07/2016 71,321 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 50A 25Ka 09/07/2016 71,329 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 40A 25Ka 09/07/2016 71,320 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 32A 25Ka 09/07/2016 71,326 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 25A 25Ka 09/07/2016 71,321 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 16A 25Ka 09/07/2016 71,324 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 100A 25Ka 09/07/2016 70,075 .pdf
Technical Datasheet LV429661 09/07/2016 58,676 .pdf
Technical Datasheet LV429662 09/07/2016 70,083 .pdf
Technical Datasheet LV429663 09/07/2016 58,674 .pdf
Technical Datasheet LV429664 09/07/2016 58,672 .pdf
Technical Datasheet LV429665 09/07/2016 58,668 .pdf
Technical Datasheet LV429666 09/07/2016 70,077 .pdf
Technical Datasheet LV429667 09/07/2016 70,081 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 100A 36Ka 09/07/2016 72,211 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 80A 36Ka 09/07/2016 72,234 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 63A 36Ka 09/07/2016 72,237 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 50A 36Ka 09/07/2016 72,250 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 40A 36Ka 09/07/2016 72,236 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 32A 36Ka 09/07/2016 72,229 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 25A 36Ka 09/07/2016 72,248 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 16A 36Ka 09/07/2016 72,245 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 100A 36Ka 09/07/2016 74,501 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 80A 36Ka 09/07/2016 74,529 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 63A 36Ka 09/07/2016 74,517 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 50A 36Ka 09/07/2016 74,526 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 40A 36kA 09/07/2016 74,513 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 32A 36kA 09/07/2016 74,528 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 25A 36kA 09/07/2016 74,519 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 16A 36kA 09/07/2016 74,543 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 100A 70Ka 09/07/2016 72,219 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 80A 70Ka 09/07/2016 72,225 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 63A 70Ka 09/07/2016 72,241 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 50A 70Ka 09/07/2016 72,230 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 40A 70Ka 09/07/2016 72,243 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 32A 70Ka 09/07/2016 72,234 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 25A 70Ka 09/07/2016 72,241 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 16A 70Ka 09/07/2016 72,245 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 100A 70Ka 09/07/2016 74,479 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 80A 70kA 09/07/2016 74,493 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 63A 70Ka 09/07/2016 74,509 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 50A 70kA 09/07/2016 74,497 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 40A 70Ka 09/07/2016 74,507 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 32A 70Ka 09/07/2016 74,510 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 25A 70Ka 09/07/2016 74,527 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 16A 70kA 09/07/2016 74,499 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 100A 50Ka 09/07/2016 72,232 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 80A 50Ka 09/07/2016 72,258 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 63A 50Ka 09/07/2016 72,255 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 50A 50Ka 09/07/2016 72,252 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 40A 50Ka 09/07/2016 72,242 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 32A 50Ka 09/07/2016 72,264 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 25A 50Ka 09/07/2016 72,256 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 16A 50Ka 09/07/2016 72,257 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 100A 50kA 09/07/2016 74,507 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 80A 50Ka 09/07/2016 74,541 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 63A 50kA 09/07/2016 74,569 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 50A 50kA 09/07/2016 74,531 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 40A 50Ka 09/07/2016 74,548 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 32A 50kA 09/07/2016 74,550 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 25A 50kA 09/07/2016 74,547 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 16A 50kA 09/07/2016 74,533 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 160A 25kA 09/07/2016 71,721 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 125A 25kA 09/07/2016 71,725 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 160A 25kA 09/07/2016 73,528 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 125A 25Ka 09/07/2016 73,547 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 160A 36Ka 09/07/2016 72,712 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 125A 36Ka 09/07/2016 72,731 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 160 36Ka 09/07/2016 74,577 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 125A 36Ka 09/07/2016 74,590 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 160A 70Ka 09/07/2016 72,688 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 125A 70Ka 09/07/2016 72,666 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 160A 70kA 09/07/2016 74,539 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 125A 70kA 09/07/2016 74,509 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 160A 50kA 09/07/2016 72,687 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 125A 50Ka 09/07/2016 72,685 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 160A 50Ka 09/07/2016 74,558 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 125A 50kA 09/07/2016 74,522 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 250A 25kA 09/07/2016 71,848 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 200A 25kA 09/07/2016 71,883 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 250A 25kA 09/07/2016 73,557 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 200A 25kA 09/07/2016 73,554 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 250A 36kA 09/07/2016 72,846 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 200A 36kA 09/07/2016 72,851 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 250A 36kA 09/07/2016 74,596 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 200A 36Ka 09/07/2016 74,599 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 250A 70Ka 09/07/2016 72,829 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 200A 70Ka 09/07/2016 72,853 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 250A 70Ka 09/07/2016 74,556 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 200A 70Ka 09/07/2016 74,584 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 250A 50kA 09/07/2016 72,844 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 200A 50kA 09/07/2016 72,844 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 250A 50kA 09/07/2016 74,605 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 200A 50kA 09/07/2016 74,604 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 400A 36kA 09/07/2016 71,525 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 400A 36kA 09/07/2016 73,873 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 400A 70Ka 09/07/2016 71,527 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 400A 70Ka 09/07/2016 74,002 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 400A 50kA 09/07/2016 71,509 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 400A 50kA 09/07/2016 73,957 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 630A 36kA 09/07/2016 71,611 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 630A 36kA 09/07/2016 73,880 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 630A 70Ka 09/07/2016 71,642 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 630A 70Ka 09/07/2016 74,012 .pdf
Technical MCCB Nsx 3P 630A 50kA 09/07/2016 71,613 .pdf
Technical MCCB Nsx 4P 630A 50kA 09/07/2016 73,984 .pdf

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Đặt hàng
Hỗ trợ kỹ thuật: 0904.900.018
Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng

Họ tên (*)

Email (*)

Nội dung (*)

File đính kèm