Đang truy cập Đang truy cập: 288

Hôm nay Hôm nay: 3,117

Tháng hiện tại Tháng hiện tại: 775,536

Tổng truy cập Tổng truy cập: 8,414,516

MCCB Easypact EZC100 Aptomat Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 MCCB 3P 15A 7.5kA

EZC100B3015

MCCB 3P 15A 7.5kA

Thương hiệu: Schneider

1,543,300
Có sẵn
2 MCCB 3P 20A 7.5kA

EZC100B3020

MCCB 3P 20A 7.5kA

Thương hiệu: Schneider

1,543,300
Có sẵn
3 MCCB 3P 25A 7.5kA

EZC100B3025

MCCB 3P 25A 7.5kA

Thương hiệu: Schneider

1,543,300
Có sẵn
4 MCCB 3P 30A 7.5kA

EZC100B3030

MCCB 3P 30A 7.5kA

Thương hiệu: Schneider

1,543,300
Có sẵn
5 MCCB 3P 40A 7.5kA

EZC100B3040

MCCB 3P 40A 7.5kA

Thương hiệu: Schneider

1,543,300
Có sẵn
6 MCCB 3P 50A 7.5kA

EZC100B3050

MCCB 3P 50A 7.5kA

Thương hiệu: Schneider

1,543,300
Có sẵn
7 MCCB 3P 60A 7.5kA

EZC100B3060

MCCB 3P 60A 7.5kA

Thương hiệu: Schneider

1,641,200
Có sẵn
8 MCCB 3P 15A 10kA

EZC100F3015

MCCB 3P 15A 10kA

Thương hiệu: Schneider

1,608,200
Có sẵn
9 MCCB 3P 20A 10kA

EZC100F3020

MCCB 3P 20A 10kA

Thương hiệu: Schneider

1,608,200
Có sẵn
10 MCCB 3P 25A 10kA

EZC100F3025

MCCB 3P 25A 10kA

Thương hiệu: Schneider

1,608,200
Có sẵn
11 MCCB 3P 30A 10kA

EZC100F3030

MCCB 3P 30A 10kA

Thương hiệu: Schneider

1,608,200
Có sẵn
12 MCCB 3P 40A 10kA

EZC100F3040

MCCB 3P 40A 10kA

Thương hiệu: Schneider

1,608,200
Có sẵn
13 MCCB 3P 50A 10kA

EZC100F3050

MCCB 3P 50A 10kA

Thương hiệu: Schneider

1,608,200
Có sẵn
14 MCCB 3P 60A 10kA

EZC100F3060

MCCB 3P 60A 10kA

Thương hiệu: Schneider

1,778,700
Có sẵn
15 MCCB 3P 75A 10kA

EZC100F3075

MCCB 3P 75A 10kA

Thương hiệu: Schneider

1,778,700
Có sẵn
16 MCCB 3P 80A 10kA

EZC100F3080

MCCB 3P 80A 10kA

Thương hiệu: Schneider

1,778,700
Có sẵn
17 MCCB 3P 100A 10kA

EZC100F3100

MCCB 3P 100A 10kA

Thương hiệu: Schneider

1,944,800
Có sẵn
18 MCCB 1P 15A 18kA

EZC100N1015

MCCB 1P 15A 18kA

Thương hiệu: Schneider

1,156,100
Có sẵn
19 MCCB 1P 20A 18kA

EZC100N1020

MCCB 1P 20A 18kA

Thương hiệu: Schneider

1,156,100
Có sẵn
20 MCCB 1P 25A 18kA

EZC100N1025

MCCB 1P 25A 18kA

Thương hiệu: Schneider

1,156,100
Có sẵn
Loại tài liệu Tài liệu Ngày Kích thước Định dạng
Catalogue Catalogue Easypact EZC100 08/07/2016 11,190,552 .pdf
Technical MCCB 3P 15A 7.5kA 08/07/2016 93,093 .pdf
Technical MCCB 3P 20A 7.5kA 08/07/2016 93,083 .pdf
Technical MCCB 3P 25A 7.5 kA 08/07/2016 93,093 .pdf
Technical MCCB 3P 30A 7.5 kA 08/07/2016 93,100 .pdf
Technical MCCB 3P 40A 7.5 kA 08/07/2016 93,079 .pdf
Technical MCCB 3P 50A 7.5 kA 08/07/2016 93,093 .pdf
Technical MCCB 3P 60A 7.5 kA 08/07/2016 93,086 .pdf
Technical MCCB 3P 15A 10kA 08/07/2016 123,608 .pdf
Technical MCCB 3P 16A 10kA 08/07/2016 122,871 .pdf
Technical MCCB 3P 20A 10kA 08/07/2016 123,617 .pdf
Technical MCCB 3P 25A 10kA 08/07/2016 123,609 .pdf
Technical MCCB 3P 30A 10kA 08/07/2016 123,605 .pdf
Technical MCCB 3P 32A 10kA 08/07/2016 122,882 .pdf
Technical MCCB 3P 40A 10kA 08/07/2016 123,599 .pdf
Technical MCCB 3P 45A 10kA 08/07/2016 122,858 .pdf
Technical MCCB 3P 50A 10kA 08/07/2016 123,609 .pdf
Technical MCCB 3P 60A 10kA 08/07/2016 123,600 .pdf
Technical MCCB 3P 63A 10kA 08/07/2016 122,866 .pdf
Technical MCCB 3P 75A 10kA 08/07/2016 123,595 .pdf
Technical MCCB 3P 80A 10kA 08/07/2016 123,610 .pdf
Technical MCCB 3P 100A 10kA 08/07/2016 123,589 .pdf
Technical MCCB 1P 16A 25kA 08/07/2016 89,505 .pdf
Technical MCCB 1P 16A 25kA 08/07/2016 88,930 .pdf
Technical MCCB 1P 20A 25kA 08/07/2016 89,508 .pdf
Technical MCCB 1P 25A 25kA 08/07/2016 89,503 .pdf
Technical MCCB 1P 30A 25kA 08/07/2016 89,495 .pdf
Technical MCCB 1P 32A 25kA 08/07/2016 88,903 .pdf
Technical MCCB 1P 40A 25kA 08/07/2016 89,497 .pdf
Technical MCCB 1P 45A 25kA 08/07/2016 88,917 .pdf
Technical MCCB 1P 50A 25kA 08/07/2016 89,506 .pdf
Technical MCCB 1P 60A 25kA 08/07/2016 89,505 .pdf
Technical MCCB 1P 63A 25kA 08/07/2016 88,914 .pdf
Technical MCCB 1P 75A 25kA 08/07/2016 89,491 .pdf
Technical MCCB 1P 80A 25kA 08/07/2016 89,485 .pdf
Technical MCCB 1P 100A 25kA 08/07/2016 89,476 .pdf
Technical MCCB 2P 15A 50kA 08/07/2016 110,215 .pdf
Technical MCCB 2P 16A 50kA 08/07/2016 109,592 .pdf
Technical MCCB 2P 20A 50kA 08/07/2016 110,205 .pdf
Technical MCCB 2P 25A 50kA 08/07/2016 110,217 .pdf
Technical MCCB 2P 30A 50kA 08/07/2016 110,203 .pdf
Technical MCCB 2P 32A 50kA 08/07/2016 109,596 .pdf
Technical MCCB 2P 40A 50kA 08/07/2016 110,198 .pdf
Technical MCCB 2P 45A 50kA 08/07/2016 109,581 .pdf
Technical MCCB 2P 50A 50kA 08/07/2016 110,216 .pdf
Technical MCCB 2P 60A 50kA 08/07/2016 110,197 .pdf
Technical MCCB 2P 63A 50kA 08/07/2016 109,565 .pdf
Technical MCCB 2P 75A 50kA 08/07/2016 110,190 .pdf
Technical MCCB 2P 80A 50kA 08/07/2016 110,206 .pdf
Technical MCCB 2P 100A 50kA 08/07/2016 110,192 .pdf
Technical MCCB 3P 15A 30kA 08/07/2016 126,212 .pdf
Technical MCCB 3P 16A 30kA 08/07/2016 125,597 .pdf
Technical MCCB 3P 20A 30kA 08/07/2016 126,218 .pdf
Technical MCCB 3P 25A 30kA 08/07/2016 126,217 .pdf
Technical MCCB 3P 30A 30kA 08/07/2016 126,216 .pdf
Technical MCCB 3P 32A 30kA 08/07/2016 125,585 .pdf
Technical MCCB 3P 40A 30kA 08/07/2016 126,204 .pdf
Technical MCCB 3P 50A 30kA 08/07/2016 126,218 .pdf
Technical MCCB 3P 60A 30kA 08/07/2016 126,212 .pdf
Technical MCCB 3P 63A 30kA 08/07/2016 125,597 .pdf
Technical MCCB 3P 75A 30kA 08/07/2016 126,210 .pdf
Technical MCCB 3P 80A 30kA 08/07/2016 126,211 .pdf
Technical MCCB 3P 100A 30kA 08/07/2016 126,205 .pdf
Technical MCCB 4P 15A 30kA 08/07/2016 38,688 .pdf
Technical MCCB 4P 16A 30kA 08/07/2016 38,671 .pdf
Technical MCCB 4P 20A 30kA 08/07/2016 38,672 .pdf
Technical MCCB 4P 25A 30kA 08/07/2016 38,700 .pdf
Technical MCCB 4P 30A 30kA 08/07/2016 38,673 .pdf
Technical MCCB 4P 32A 30kA 08/07/2016 38,669 .pdf
Technical MCCB 4P 40A 30kA 08/07/2016 38,684 .pdf
Technical MCCB 4P 45A 30kA 08/07/2016 38,690 .pdf
Technical MCCB 4P 50A 30kA 08/07/2016 38,689 .pdf
Technical MCCB 4P 60A 30kA 08/07/2016 38,669 .pdf
Technical MCCB 4P 63A 30kA 08/07/2016 38,668 .pdf
Technical MCCB 4P 75A 30kA 08/07/2016 38,677 .pdf
Technical MCCB 4P 80A 30kA 08/07/2016 38,662 .pdf
Technical MCCB 4P 100A 30kA 08/07/2016 38,671 .pdf
Technical MCCB 1P 15A 18kA 08/07/2016 97,757 .pdf
Technical MCCB 1P 16A 18kA 08/07/2016 97,017 .pdf
Technical MCCB 1P 20A 18kA 08/07/2016 97,740 .pdf
Technical MCCB 1P 25A 18kA 08/07/2016 97,745 .pdf
Technical MCCB 1P 30A 18kA 08/07/2016 97,746 .pdf
Technical MCCB 1P 32A 18kA 08/07/2016 97,012 .pdf
Technical MCCB 1P 40A 18kA 08/07/2016 97,739 .pdf
Technical MCCB 1P 45A 18kA 08/07/2016 97,011 .pdf
Technical MCCB 1P 50A 18kA 08/07/2016 97,754 .pdf
Technical MCCB 1P 60A 18kA 08/07/2016 97,747 .pdf
Technical MCCB 1P 63A 18kA 08/07/2016 96,999 .pdf
Technical MCCB 1P 75A 18kA 08/07/2016 97,744 .pdf
Technical MCCB 1P 80A 18kA 08/07/2016 97,731 .pdf
Technical MCCB 1P 100A 18kA 08/07/2016 97,830 .pdf
Technical MCCB 3P 15A 15kA 08/07/2016 125,179 .pdf
Technical MCCB 3P 16A 15kA 08/07/2016 124,564 .pdf
Technical MCCB 3P 20A 15kA 08/07/2016 125,192 .pdf
Technical MCCB 3P 25A 15kA 08/07/2016 125,199 .pdf
Technical MCCB 3P 30A 15kA 08/07/2016 125,191 .pdf
Technical MCCB 3P 32A 15kA 08/07/2016 124,560 .pdf
Technical MCCB 3P 40A 15kA 08/07/2016 125,180 .pdf
Technical MCCB 3P 50A 15kA 08/07/2016 125,181 .pdf
Technical MCCB 3P 60A 15kA 08/07/2016 125,191 .pdf
Technical MCCB 3P 63A 15kA 08/07/2016 124,569 .pdf
Technical MCCB 3P 75A 15kA 08/07/2016 125,191 .pdf
Technical MCCB 3P 80A 15kA 08/07/2016 125,177 .pdf
Technical MCCB 3P 100A 15kA 08/07/2016 125,181 .pdf
Technical MCCB 4P 15A 15kA 08/07/2016 38,757 .pdf
Technical MCCB 4P 16A 15kA 08/07/2016 38,744 .pdf
Technical MCCB 4P 20A 15kA 08/07/2016 38,747 .pdf
Technical MCCB 4P 25A 15kA 08/07/2016 38,751 .pdf
Technical MCCB 4P 30A 15kA 08/07/2016 38,744 .pdf
Technical MCCB 4P 32A 15kA 08/07/2016 38,740 .pdf
Technical MCCB 4P 40A 15kA 08/07/2016 38,748 .pdf
Technical MCCB 4P 50A 15kA 08/07/2016 38,760 .pdf
Technical MCCB 4P 60A 15kA 08/07/2016 38,742 .pdf
Technical MCCB 4P 63A 15kA 08/07/2016 38,739 .pdf
Technical MCCB 4P 75A 15kA 08/07/2016 38,749 .pdf
Technical MCCB 4P 80A 15kA 08/07/2016 38,732 .pdf
Technical MCCB 4P 100A 15kA 08/07/2016 38,735 .pdf

MCCB Aptomat Easypact EZC100 loại 1P, 2P, 3P, 4P từ 15A đến 100A.
EZC100 có các loại B, F, N, H.
Phù hợp vs tiêu chuẩn IEC 947-2, JIS C 8201, NEMAAB1.
Khả năng ngắt dòng, ngắt mạch tại 240V: 18, 25, 50kA.
Khả năng ngắt dòng, ngắt mạch tại 415V: 7.5, 10, 15, 30kA.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Đặt hàng
Hỗ trợ kỹ thuật: 0904.900.018
Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng

Họ tên (*)

Email (*)

Nội dung (*)

File đính kèm