Đang truy cập Đang truy cập: 177

Hôm nay Hôm nay: 224

Tháng hiện tại Tháng hiện tại: 682,087

Tổng truy cập Tổng truy cập: 9,028,051

MCCB EasyPact EZCV250 ELCB Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 MCCB 3P 63A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3063

MCCB 3P 63A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

9,166,300
Có sẵn
2 MCCB 3P 80A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3080

MCCB 3P 80A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

9,166,300
Có sẵn
3 MCCB 3P 100A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3100

MCCB 3P 100A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

9,166,300
Có sẵn
4 MCCB 3P 125A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3125

MCCB 3P 125A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

9,596,400
Có sẵn
5 MCCB 3P 150A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3150

MCCB 3P 150A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
6 MCCB 3P 160A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3160

MCCB 3P 160A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
7 MCCB 3P 175A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3175

MCCB 3P 175A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
8 MCCB 3P 200A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3200

MCCB 3P 200A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
9 MCCB 3P 225A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3225

MCCB 3P 225A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
10 MCCB 3P 250A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3250

MCCB 3P 250A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
11 MCCB 4P 63A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4063

MCCB 4P 63A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

11,728,200
Có sẵn
12 MCCB 4P 80A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4080

MCCB 4P 80A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
13 MCCB 4P 100A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4100

MCCB 4P 100A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

11,728,200
Có sẵn
14 MCCB 4P 125A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4125

MCCB 4P 125A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
15 MCCB 4P 150A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4150

MCCB 4P 150A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
16 MCCB 4P 160A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4160

MCCB 4P 160A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

15,436,300
Có sẵn
17 MCCB 4P 175A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4175

MCCB 4P 175A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
18 MCCB 4P 200A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4200

MCCB 4P 200A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

19,551,400
Có sẵn
19 MCCB 4P 225A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4225

MCCB 4P 225A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Có sẵn
20 MCCB 4P 250A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4250

MCCB 4P 250A 25kA (0.1-1A)

Thương hiệu: Schneider

19,551,400
Có sẵn
Loại tài liệu Tài liệu Ngày Kích thước Định dạng
Catalogue Catalogue MCCB EasyPact EZCV250 ELCB 09/07/2016 10,908,636 .pdf
Technical MCCB 3P 63A 36kA 400/415V 09/07/2016 110,261 .pdf
Technical MCCB 3P 80A 36kA 400/415V 09/07/2016 110,254 .pdf
Technical MCCB 3P 100A 36kA 400/415V 09/07/2016 110,256 .pdf
Technical MCCB 3P 125A 36kA 400/415V 09/07/2016 110,255 .pdf
Technical MCCB 3P 150A 36kA 400/415V 09/07/2016 110,258 .pdf
Technical MCCB 3P 160A 36kA 400/415V 09/07/2016 110,257 .pdf
Technical MCCB 3P 175A 36kA 400/415V 09/07/2016 110,266 .pdf
Technical MCCB 3P 200A 36kA 400/415V 09/07/2016 110,254 .pdf
Technical MCCB 3P 225A 36kA 400/415V 09/07/2016 110,252 .pdf
Technical MCCB 3P 250A 36kA 400/415V 09/07/2016 110,247 .pdf
Technical MCCB 4P 63A 36kA 400/415V 09/07/2016 124,265 .pdf
Technical MCCB 4P 80A 36kA 400/415V 09/07/2016 124,264 .pdf
Technical MCCB 4P 100A 36kA 400/415V 09/07/2016 124,269 .pdf
Technical MCCB 4P 125A 36kA 400/415V 09/07/2016 124,268 .pdf
Technical MCCB 4P 150A 36kA 400/415V 09/07/2016 124,270 .pdf
Technical MCCB 4P 160A 36kA 400/415V 09/07/2016 124,254 .pdf
Technical MCCB 4P 175A 36kA 400/415V 09/07/2016 124,264 .pdf
Technical MCCB 4P 200A 36kA 400/415V 09/07/2016 124,265 .pdf
Technical MCCB 4P 225A 36kA 400/415V 09/07/2016 124,261 .pdf
Technical MCCB 4P 250A 36kA 400/415V 09/07/2016 124,255 .pdf
Technical MCCB 4P 63A 36kA 400/415V (4t) 09/07/2016 124,264 .pdf
Technical MCCB 4P 80A 36kA 400/415V (4t) 09/07/2016 124,266 .pdf
Technical MCCB 4P 100A 36kA 400/415V (4t) 09/07/2016 124,247 .pdf
Technical MCCB 4P 125A 36kA 400/415V (4t) 09/07/2016 124,249 .pdf
Technical MCCB 4P 150A 36kA 400/415V (4t) 09/07/2016 124,253 .pdf
Technical MCCB 4P 160A 36kA 400/415V (4t) 09/07/2016 124,251 .pdf
Technical MCCB 4P 175A 36kA 400/415V (4t) 09/07/2016 124,253 .pdf
Technical MCCB 4P 200A 36kA 400/415V (4t) 09/07/2016 124,246 .pdf
Technical MCCB 4P 225A 36kA 400/415V (4t) 09/07/2016 124,241 .pdf
Technical MCCB 3P 63A 25kA 400/415V 09/07/2016 110,580 .pdf
Technical MCCB 3P 80A 25kA 400/415V 09/07/2016 110,583 .pdf
Technical MCCB 3P 100A 25kA 400/415V 09/07/2016 110,580 .pdf
Technical MCCB 3P 125A 25kA 400/415V 09/07/2016 110,577 .pdf
Technical MCCB 3P 150A 25kA 400/415V 09/07/2016 110,580 .pdf
Technical MCCB 3P 160A 25kA 400/415V 09/07/2016 110,584 .pdf
Technical MCCB 3P 175A 25kA 400/415V 09/07/2016 110,590 .pdf
Technical MCCB 3P 200A 25kA 400/415V 09/07/2016 110,585 .pdf
Technical MCCB 3P 225A 25kA 400/415V 09/07/2016 110,579 .pdf
Technical MCCB 3P 250A 25kA 400/415V 09/07/2016 110,576 .pdf
Technical MCCB 4P 63A 25kA 400/415V 09/07/2016 124,038 .pdf
Technical MCCB 4P 80A 25kA 400/415V 09/07/2016 124,034 .pdf
Technical MCCB 4P 100A 25kA 400/415V 09/07/2016 124,045 .pdf
Technical MCCB 4P 125A 25kA 400/415V 09/07/2016 124,043 .pdf
Technical MCCB 4P 150A 25kA 400/415V 09/07/2016 124,044 .pdf
Technical MCCB 4P 160A 25kA 400/415V 09/07/2016 124,041 .pdf
Technical MCCB 4P 175A 25kA 400/415V 09/07/2016 124,040 .pdf
Technical MCCB 4P 200A 25kA 400/415V 09/07/2016 124,032 .pdf
Technical MCCB 4P 225A 25kA 400/415V 09/07/2016 124,034 .pdf
Technical MCCB 4P 250A 25kA 400/415V 09/07/2016 124,025 .pdf
Technical MCCB 4P 63A 25kA 400/415V (t) 09/07/2016 124,039 .pdf
Technical MCCB 4P 80A 25kA 400/415V (t) 09/07/2016 124,053 .pdf
Technical MCCB 4P 100A 25kA 400/415V (t) 09/07/2016 124,051 .pdf
Technical MCCB 4P 125A 25kA 400/415V (t) 09/07/2016 124,049 .pdf
Technical MCCB 4P 150A 25kA 400/415V (t) 09/07/2016 124,052 .pdf
Technical MCCB 4P 160A 25kA 400/415V (t) 09/07/2016 124,046 .pdf
Technical MCCB 4P 175A 25kA 400/415V (t) 09/07/2016 124,052 .pdf
Technical MCCB 4P 200A 25kA 400/415V (t) 09/07/2016 124,038 .pdf
Technical MCCB 4P 250A 25kA 400/415V (t) 09/07/2016 124,033 .pdf

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Đặt hàng
Hỗ trợ kỹ thuật: 0904.900.018
Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng

Họ tên (*)

Email (*)

Nội dung (*)

File đính kèm