1900 58 58 61

Phụ kiện cho GV2, GV3

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 Tiếp Điểm Phụ 1No

GVAE1

Tiếp Điểm Phụ 1No

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
189,200
+
-
2 Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc

GVAE11

Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
233,200
+
-
3 Tiếp Điểm Phụ 2No

GVAE20

Tiếp Điểm Phụ 2No

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
233,200
+
-
4 Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc

GVAN11

Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
271,700
+
-
5 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1No

GVAD1010

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1No

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
294,800
+
-
6 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1Nc

GVAD1001

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1Nc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
294,800
+
-
7 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc

GVAD0110

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
294,800
+
-
8 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1Nc

GVAD0101

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1Nc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
294,800
+
-
9 Tiếp Điểm Phụ

GVAM11

Tiếp Điểm Phụ

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
381,700
+
-
10 Thanh Lược 2 (Gv2)

GV2G245

Thanh Lược 2 (Gv2)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
215,600
+
-
11 Phụ Kiện Motor Cb

GV2G254

Phụ Kiện Motor Cb

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
179,300
+
-
12 Phụ Kiện Motor Cb

GV2G272

Phụ Kiện Motor Cb

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
267,300
+
-
13 Thanh Lược 3 Gv2

GV2G345

Thanh Lược 3 Gv2

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
280,500
+
-
14 Phụ kiện kết nối 54Mm - 3 Khóa

GV2G354

Phụ kiện kết nối 54Mm - 3 Khóa

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
239,800
+
-
15 Thanh Lược 4 Gv2

GV2G445

Thanh Lược 4 Gv2

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
333,300
+
-
16 Thanh Lược 4Gv2

GV2G454

Thanh Lược 4Gv2

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
314,600
+
-
17 Thanh Lược 4Gv2

GV2G472

Thanh Lược 4Gv2

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
398,200
+
-
18 Phụ Kiện Motor CB (Thanh Lược)

GV2G554

Phụ Kiện Motor CB (Thanh Lược)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
386,100
+
-
19 Phụ kiện Motor CB

GV2AF01

Phụ kiện Motor CB

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
79,200
+
-
20 Phụ Kiện Motor CB

GV2AF3

Phụ Kiện Motor CB

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
146,300
+
-

Tư vấn & Báo giá