1900 58 58 61

Phụ kiện contactors

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 Tiếp Điểm Phụ 1No

LADN10

Tiếp Điểm Phụ 1No

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
500,500
+
-
2 Tiếp Điểm Phụ 1Nc

LADN01

Tiếp Điểm Phụ 1Nc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
500,500
+
-
3 Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No

LADN11

Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
218,900
+
-
4 Tiếp Điểm Phụ 2N0

LADN20

Tiếp Điểm Phụ 2N0

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
218,900
+
-
5 Tiếp Điểm Phụ 2Nc

LADN02

Tiếp Điểm Phụ 2Nc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
218,900
+
-
6 Tiếp Điểm Phụ 2Nc+2No

LADN22

Tiếp Điểm Phụ 2Nc+2No

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
273,900
+
-
7 Tiếp Điểm Phụ 1No+3Nc

LADN13

Tiếp Điểm Phụ 1No+3Nc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
273,900
+
-
8 Tiếp Điểm Phụ 4N0

LADN40

Tiếp Điểm Phụ 4N0

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
273,900
+
-
9 Tiếp Điểm Phụ 4Nc

LADN04

Tiếp Điểm Phụ 4Nc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
273,900
+
-
10 Tiếp Điểm Phụ 1Nc+3No

LADN31

Tiếp Điểm Phụ 1Nc+3No

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
273,900
+
-
11 Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No

LAD8N11

Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
267,300
+
-
12 Tiếp Điểm Phụ 2No

LAD8N20

Tiếp Điểm Phụ 2No

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
267,300
+
-
13 Tiếp Điểm Phụ 2Nc

LAD8N02

Tiếp Điểm Phụ 2Nc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
267,300
+
-
14 Power connections (LC1D09--D38)

LAD9V5

Power connections (LC1D09--D38)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
281,600
+
-
15 Power connections (LC1D09--D38)

LAD9V6

Power connections (LC1D09--D38)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
465,300
+
-
16 Power connections (LC1D80--D95)

LA9D8069

Power connections (LC1D80--D95)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,002,000
+
-
17 Khóa liên động (LC1D09--D38)

LAD9V2

Khóa liên động (LC1D09--D38)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
211,200
+
-
18 Khóa liên động (LC1D40--D65)

LAD4CM

Khóa liên động (LC1D40--D65)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
389,400
+
-
19 Khóa liên động (LC1D80--D95)AC

LA9D50978

Khóa liên động (LC1D80--D95)AC

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,401,400
+
-
20 Khóa liên động (LC1D80--D95)DC

LA9D80978

Khóa liên động (LC1D80--D95)DC

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,555,400
+
-

Tư vấn & Báo giá