1900 58 58 61

Relay điều khiển K, D Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 RELAY SPRING TERMINALS

CA2KN223B7

RELAY SPRING TERMINALS

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
2 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 380V

CA2KN31Q7

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 380V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
3 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 440V

CA2KN31R7

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 440V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
4 Rờ Le Điều Khiển 4No 42V

CA2KN40D7

Rờ Le Điều Khiển 4No 42V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
5 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 48Vdc

CA3KN22ED

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 48Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
6 Rờ Le Điều Khiển 4No 380V

CA2KN40Q7

Rờ Le Điều Khiển 4No 380V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
7 Rờ Le Điều Khiển 4No 440V

CA2KN40R7

Rờ Le Điều Khiển 4No 440V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
8 Rờ Le Điều Khiển 4No 240V

CA2KN40U7

Rờ Le Điều Khiển 4No 240V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
9 RELAY

CA2SK20E7

RELAY

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
10 RELAY

CA2SK20M7

RELAY

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
11 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 415V

CA2KN31N7

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 415V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
12 Rờ Le Điều Khiển 2NO 10A 24VDC

CA3SK20BD

Rờ Le Điều Khiển 2NO 10A 24VDC

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
13 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 48Vdc

CA4KN22EW3

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 48Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
14 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 48Vdc

CA4KN31EW3

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 48Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
15 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 110Vdc

CA4KN31FW3

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 110Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
16 Rờ Le Điều Khiển 3NO+2NC Coil 110 Vdc

CAD326FD

Rờ Le Điều Khiển 3NO+2NC Coil 110 Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
17 AUXILIARY CONTACTOR

CAD326M7

AUXILIARY CONTACTOR

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
18 Rờ Le Điều Khiển 3NO+2NC Coil 220Vdc

CAD326MD

Rờ Le Điều Khiển 3NO+2NC Coil 220Vdc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
19 Rờ Le Điều Khiển 3NO+2NC 10A 230VAC

CAD326P7

Rờ Le Điều Khiển 3NO+2NC 10A 230VAC

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
20 Rờ Le Điều Khiển 3No 2Nc 5Vac

CAD32AL

Rờ Le Điều Khiển 3No 2Nc 5Vac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-

Tư vấn & Báo giá