Đang truy cập Đang truy cập: 248

Hôm nay Hôm nay: 735

Tháng hiện tại Tháng hiện tại: 725,067

Tổng truy cập Tổng truy cập: 8,699,890

Relay điều khiển K, D Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Rờ Le Điều Khiển 4No 240V

CA2KN40U7

Rờ Le Điều Khiển 4No 240V

Thương hiệu: Schneider

37,247
Có sẵn
2 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 110Vac

CAE22B5

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 110Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
3 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 48Vac

CAE22E5

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 48Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
4 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 110Vac

CAE22F5

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 110Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
5 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 220Vac

CAE22M5

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 220Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
6 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 415Vac

CAE22N5

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 415Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
7 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 380Vac

CAE22Q5

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 380Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
8 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 440Vac

CAE22R5

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 440Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
9 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 240Vac

CAE22U5

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 240Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
10 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 24Vac

CAE31B5

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 24Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
11 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 48Vac

CAE31E5

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 48Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
12 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 110Vac

CAE31F5

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 110Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
13 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 220Vac

CAE31M5

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 220Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
14 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 415Vac

CAE31N5

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 415Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
15 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 380Vac

CAE31Q5

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 380Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
16 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 440Vac

CAE31R5

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 440Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
17 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 240Vac

CAE31U5

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 240Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
18 Rờ Le Điều Khiển 4No 24Vac

CAE40B5

Rờ Le Điều Khiển 4No 24Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
19 Rờ Le Điều Khiển 4No 48Vac

CAE40E5

Rờ Le Điều Khiển 4No 48Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
20 Rờ Le Điều Khiển 4No 110Vac

CAE40F5

Rờ Le Điều Khiển 4No 110Vac

Thương hiệu: Schneider

322,300
Có sẵn
Loại tài liệu Tài liệu Ngày Kích thước Định dạng
Catalogue Catalogue Control Relay K, D 12/07/2016 2.63 MB pdf
Technical Datasheet CA2KN22B7 12/07/2016 71.92 KB pdf
Technical Datasheet CA2KN22M7 12/07/2016 71.92 KB pdf
Technical Datasheet CA2KN31E7 12/07/2016 71.89 KB pdf
Technical Datasheet CA2KN31Q7 12/07/2016 72.25 KB pdf
Technical Datasheet CA2KN40B7 12/07/2016 74.12 KB pdf
Technical Datasheet CA2KN40M7 12/07/2016 74.12 KB pdf
Technical Datasheet CA3KN22BD 12/07/2016 71.44 KB pdf
Technical Datasheet CA3KN22ED 12/07/2016 71.42 KB pdf
Technical Datasheet CA3KN31DB 12/07/2016 71.45 KB pdf
Technical Datasheet CA3KN31FD 12/07/2016 71.45 KB pdf
Technical Datasheet CA3KN40BD 12/07/2016 71.38 KB pdf
Technical Datasheet CA3KN40ED 12/07/2016 71.39 KB pdf
Technical Datasheet CA4KN22BW 12/07/2016 119.7 KB pdf
Technical Datasheet CA4KN22FW 12/07/2016 119.7 KB pdf
Technical Datasheet CA4KN31BW 12/07/2016 119.71 KB pdf
Technical Datasheet CA4KN31EW 12/07/2016 119.69 KB pdf
Technical Datasheet CA4KN40BW 12/07/2016 119.52 KB pdf
Technical Datasheet CA4KN40EW 12/07/2016 119.53 KB pdf
Technical Datasheet CAD32B7 12/07/2016 51.09 KB pdf
Technical Datasheet CAD32BD 12/07/2016 52.21 KB pdf
Technical Datasheet CAD32M7 12/07/2016 51.06 KB pdf
Technical Datasheet CAD50B7 12/07/2016 50.92 KB pdf
Technical Datasheet CAD50BD 12/07/2016 51.96 KB pdf
Technical Datasheet CAD50M7 12/07/2016 50.9 KB pdf

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Đặt hàng
Hỗ trợ kỹ thuật: 0904.900.018
Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng

Họ tên (*)

Email (*)

Nội dung (*)

File đính kèm