1900 58 58 61

Relay nhiệt điện tử EOCR Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 Relay Nhiệt Điện Tử 0.5-6A

LT4706M7S

Relay Nhiệt Điện Tử 0.5-6A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,884,300
+
-
2 Rờ Le Điện Tử 0,5 A 6A 24V Ac Dc Man.

LT4706BS

Rờ Le Điện Tử 0,5 A 6A 24V Ac Dc Man.

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,884,300
+
-
3 Rờ Le Điện Tử 0,5 A 6A 48V Ac Dc Man.

LT4706ES

Rờ Le Điện Tử 0,5 A 6A 48V Ac Dc Man.

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
4 Rờ Le Nhiệt Điện Tử 3-30A

LT4730M7S

Rờ Le Nhiệt Điện Tử 3-30A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,083,400
+
-
5 Rờ Le Điện Tử 3 A 30A 24V Ac Dc Man.

LT4730BS

Rờ Le Điện Tử 3 A 30A 24V Ac Dc Man.

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,083,400
+
-
6 Relay điện tử 5A-60A 220V Ac

LT4760M7S

Relay điện tử 5A-60A 220V Ac

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,326,500
+
-
7 Rờ Le Nhiệt Điện Tử 0.5-6A 220V

LT4706M7A

Rờ Le Nhiệt Điện Tử 0.5-6A 220V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,884,300
+
-
8 Rờ Le Bảo Vệ Động Cơ 5-60A 24V

LT4760BS

Rờ Le Bảo Vệ Động Cơ 5-60A 24V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,326,500
+
-
9 Rờ Le Điện Tử 5A 60A 48V Ac Dc Man.

LT4760ES

Rờ Le Điện Tử 5A 60A 48V Ac Dc Man.

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
10 Rờ Le Điện Tử 0,5 A 6A 110V Ac Auto R

LT4706F7A

Rờ Le Điện Tử 0,5 A 6A 110V Ac Auto R

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
11 Rờ Le Điện Tử 0.5-6A 24Vac/Dc

LT4706BA

Rờ Le Điện Tử 0.5-6A 24Vac/Dc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
12 Rờ Le Điện Tử 0,5 A 6A 48V Ac Dc Auto

LT4706EA

Rờ Le Điện Tử 0,5 A 6A 48V Ac Dc Auto

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
13 Rờ Le Nhiệt Điện Tử 0.5-30A

LT4730M7A

Rờ Le Nhiệt Điện Tử 0.5-30A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,083,400
+
-
14 Rờ Le Điện Tử

LT4730F7A

Rờ Le Điện Tử

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
15 Rờ Le Điện Tử 3-30A 24Vac/Dc

LT4730BA

Rờ Le Điện Tử 3-30A 24Vac/Dc

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,083,400
+
-
16 Rờ Le Điện Tử

LT4730EA

Rờ Le Điện Tử

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
17 Relay

LT4760M7A

Relay

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,326,500
+
-
18 Rờ Le Nhiệt 5-60A 110V

LT4760F7A

Rờ Le Nhiệt 5-60A 110V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
19 Rờ Le

LT4760BA

Rờ Le

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,326,500
+
-
20 Rờ Le Nhiệt Điện Tử 5-60A 48V

LT4760EA

Rờ Le Nhiệt Điện Tử 5-60A 48V

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-

Tư vấn & Báo giá