1900 58 58 61

Relay nhiệt LR2K Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 Rờ Le Nhiệt 0.11 - 0.16A (Loại K)

LR2K0301

Rờ Le Nhiệt 0.11 - 0.16A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,124,200
+
-
2 Rờ Le Nhiệt 0.16 - 0.23A (Loại K)

LR2K0302

Rờ Le Nhiệt 0.16 - 0.23A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,124,200
+
-
3 Rờ Le Nhiệt 0.23 - 0.36A (Loại K)

LR2K0303

Rờ Le Nhiệt 0.23 - 0.36A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,124,200
+
-
4 Rờ Le Nhiệt 0.36-0.54A (Loại K)

LR2K0304

Rờ Le Nhiệt 0.36-0.54A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,124,200
+
-
5 Rờ Le Nhiệt 0.54-0.80A (Loại K)

LR2K0305

Rờ Le Nhiệt 0.54-0.80A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,124,200
+
-
6 Rờ Le Nhiệt 0.8 - 1.2A (Loại K)

LR2K0306

Rờ Le Nhiệt 0.8 - 1.2A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,124,200
+
-
7 Rờ Le Nhiệt 1.2 - 1.8A (Loại K)

LR2K0307

Rờ Le Nhiệt 1.2 - 1.8A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,124,200
+
-
8 Rờ Le Nhiệt 1.8-2.6A (Loại K)

LR2K0308

Rờ Le Nhiệt 1.8-2.6A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,124,200
+
-
9 Rờ Le Nhiệt 2.6 - 3.7A (Loại K)

LR2K0310

Rờ Le Nhiệt 2.6 - 3.7A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,124,200
+
-
10 Rờ Le Nhiệt 3.7-5.5 A (Loại K)

LR2K0312

Rờ Le Nhiệt 3.7-5.5 A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,124,200
+
-
11 Rờ Le Nhiệt 5.5 - 8A (Loại K)

LR2K0314

Rờ Le Nhiệt 5.5 - 8A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,124,200
+
-
12 Rờ Le Nhiệt 8-11.5A (Loại K)

LR2K0316

Rờ Le Nhiệt 8-11.5A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,124,200
+
-
13 Rờ Le Nhiệt 10-14 A (Loại K)

LR2K0321

Rờ Le Nhiệt 10-14 A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,251,800
+
-
14 Rờ Le Nhiệt 12-16 A (Loại K)

LR2K0322

Rờ Le Nhiệt 12-16 A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,251,800
+
-

Tư vấn & Báo giá