1900 58 58 61

Relay nhiệt LR9F Schneder

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 Rờ Le Nhiệt 30-50A (LC1F115-185)

LR9F5357

Rờ Le Nhiệt 30-50A (LC1F115-185)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
8,861,600
+
-
2 Rờ Le Nhiệt 48-80A (LC1F115-185)

LR9F5363

Rờ Le Nhiệt 48-80A (LC1F115-185)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
9,031,000
+
-
3 Rờ Le Nhiệt 60-100A(LC1F115-185)

LR9F5367

Rờ Le Nhiệt 60-100A(LC1F115-185)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
9,422,600
+
-
4 Rờ Le Nhiệt 90-150 A (LC1F115-185)

LR9F5369

Rờ Le Nhiệt 90-150 A (LC1F115-185)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
9,816,400
+
-
5 Rờ Le Nhiệt 132-220A (LC1F225-265)

LR9F5371

Rờ Le Nhiệt 132-220A (LC1F225-265)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
12,419,000
+
-
6 Rờ Le Nhiệt 200-330A (LC1F225-500)

LR9F7375

Rờ Le Nhiệt 200-330A (LC1F225-500)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
15,191,000
+
-
7 Rờ Le Nhiệt 330-500A (LC1F225-500)

LR9F7379

Rờ Le Nhiệt 330-500A (LC1F225-500)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
20,575,500
+
-
8 Rờ Le Nhiệt 380-630A (LC1F400-800)

LR9F7381

Rờ Le Nhiệt 380-630A (LC1F400-800)

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
22,363,000
+
-

Tư vấn & Báo giá