1900 58 58 61

Relay nhiệt LRD Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 Rờ Le Nhiệt 0.1-0.16A

LRD01

Rờ Le Nhiệt 0.1-0.16A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
541,200
+
-
2 Rờ Le Nhiệt 0.16-0.25A

LRD02

Rờ Le Nhiệt 0.16-0.25A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
541,200
+
-
3 Rờ Le Nhiệt 0.25-0.40A

LRD03

Rờ Le Nhiệt 0.25-0.40A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
541,200
+
-
4 Rờ Le Nhiệt 0.40-0.63A

LRD04

Rờ Le Nhiệt 0.40-0.63A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
541,200
+
-
5 Rờ Le Nhiệt 0.63-1A

LRD05

Rờ Le Nhiệt 0.63-1A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
541,200
+
-
6 Rờ Le Nhiệt 1-1.6A

LRD06

Rờ Le Nhiệt 1-1.6A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
541,200
+
-
7 Rờ Le Nhiệt 1.6-2.5A

LRD07

Rờ Le Nhiệt 1.6-2.5A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
541,200
+
-
8 Rờ Le Nhiệt 2.5-4A

LRD08

Rờ Le Nhiệt 2.5-4A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
541,200
+
-
9 Rờ Le Nhiệt 4-6A

LRD10

Rờ Le Nhiệt 4-6A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
541,200
+
-
10 Rờ Le Nhiệt 5.5-8A

LRD12

Rờ Le Nhiệt 5.5-8A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
541,200
+
-
11 Rờ Le Nhiệt 7-10A

LRD14

Rờ Le Nhiệt 7-10A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
541,200
+
-
12 Rờ Le Nhiệt 9-13A

LRD16

Rờ Le Nhiệt 9-13A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
541,200
+
-
13 Rờ Le Nhiệt 12-18A

LRD21

Rờ Le Nhiệt 12-18A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
594,000
+
-
14 Rờ Le Nhiệt 16-24A

LRD22

Rờ Le Nhiệt 16-24A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
621,500
+
-
15 Rờ Le Nhiệt 23-32A

LRD32

Rờ Le Nhiệt 23-32A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
808,500
+
-
16 Rờ Le Nhiệt 30-38A

LRD35

Rờ Le Nhiệt 30-38A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
816,200
+
-
17 Rờ Le Nhiệt 9-13A

LRD313

Rờ Le Nhiệt 9-13A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,878,800
+
-
18 Rờ Le Nhiệt 12A-18A

LRD318

Rờ Le Nhiệt 12A-18A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
1,939,300
+
-
19 Rờ Le Nhiệt 17A-25A

LRD325

Rờ Le Nhiệt 17A-25A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,000,900
+
-
20 Rờ Le Nhiệt 23-32A

LRD332

Rờ Le Nhiệt 23-32A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
2,198,900
+
-

Tư vấn & Báo giá