1900 58 58 61

Sản phầm thay thế công tắc ổ cắm vuông

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 Nút nhấn đôi

E3032H1PR_GS

Nút nhấn đôi

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
2 Công tắc đứng mặt ba 1 chiều 10A

E3033V1_EWWW

Công tắc đứng mặt ba 1 chiều 10A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
3 Công tắc đứng mặt ba 1 chiều 10A

E3033V1_FGGS

Công tắc đứng mặt ba 1 chiều 10A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
4 Công tắc đứng mặt ba 1 chiều 10A

E3033V1_FWWW

Công tắc đứng mặt ba 1 chiều 10A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
5 Công tắc mặt ba 2 chiều 10A 250V có đèn báo led

E3033V2_EBGS_G19

Công tắc mặt ba 2 chiều 10A 250V có đèn báo led

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
6 Ổ cắm E3426_WW_G19

E3426_WW_G19

Ổ cắm E3426_WW_G19

Thương hiệu: Schneider

Đặt hàng
Liên hệ
+
-
7 Mặt nạ cho ổ kết nối cable TV màu đồng

E84554_SZ

Mặt nạ cho ổ kết nối cable TV màu đồng

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
8 Mặt nạ cho ổ kết nối cable TV màu trắng

E84554_WW

Mặt nạ cho ổ kết nối cable TV màu trắng

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
9 Công tắc điện điều chỉnh đóng/mở rèm cửa

E3031CLV_GS

Công tắc điện điều chỉnh đóng/mở rèm cửa

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
10 Công tắc điện đôi điều chỉnh đóng/mở rèm cửa

E3032CLV_GS

Công tắc điện đôi điều chỉnh đóng/mở rèm cửa

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
11 Công tắc đôi

E3032LV_EAGS

Công tắc đôi

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
12 Công tắc đứng mặt đơn 1 chiều 10A

E3031V1_EBGS

Công tắc đứng mặt đơn 1 chiều 10A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
13 Công tắc đứng mặt đơn 1 chiều 10A

E3031V1_EWWW

Công tắc đứng mặt đơn 1 chiều 10A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
14 Công tắc đứng mặt đơn 1 chiều 10A

E3031V1_FGGS

Công tắc đứng mặt đơn 1 chiều 10A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
15 Công tắc đứng mặt đơn 1 chiều 10A

E3031V1_FWWW

Công tắc đứng mặt đơn 1 chiều 10A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
16 Công tắc đứng mặt đơn 2 chiều 10A

E3031V2_EBGS

Công tắc đứng mặt đơn 2 chiều 10A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
17 Công tắc đứng mặt đơn 2 chiều 10A

E3031V2_EWWW

Công tắc đứng mặt đơn 2 chiều 10A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
18 Công tắc đứng mặt đơn 2 chiều 10A

E3031V2_FWWW

Công tắc đứng mặt đơn 2 chiều 10A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
19 Công tắc đứng mặt đôi 2 chiều 10A

E3032V2_FWWW

Công tắc đứng mặt đôi 2 chiều 10A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-
20 Công tắc đứng mặt đôi 1 chiều 10A

E3032V1_EWWW

Công tắc đứng mặt đôi 1 chiều 10A

Thương hiệu: Schneider

Có sẵn
Liên hệ
+
-

Tư vấn & Báo giá