Đối tác chiến lược

Schneider Electric Himel Electric Duhal Philips Honeywell

Tin tức hoạt động

Thang máy có phòng máy Hitachi VFI-II phù hợp cho mọi công trình
Thang máy có phòng máy Hitachi VFI-II phù hợp cho mọi công trình

- Giới thiệu về dòng thang máy có phòng máy Hitachi
- Tính năng, đặc điểm kỹ thuật, thiết kế, ......

Thang máy HITACHI - UAG SN1 kiến trúc riêng biệt cho bệnh viện văn phòng
Thang máy HITACHI - UAG SN1 kiến trúc riêng biệt cho bệnh viện văn phòng

- Giới thiệu về thang máy dành cho bệnh viện, văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, trường học,....
- Tính...

Thang máy gia đình HITACHI – SVC/SED với thiết kế tùy chỉnh
Thang máy gia đình HITACHI – SVC/SED với thiết kế tùy chỉnh

- Giới thiệu về thang máy gia đình Hitachi
- đặc điểm kỹ thuật
- tính năng
- thiết kế, .....vv

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh dự án Thang máy
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh dự án Thang máy

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh dự án Thang máy