1900 58 58 61

Relay nhiệt LRE Schneider

STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
S.Lượng
1 Rờ Le Nhiệt 0.1- 0.16A

LRE01

Rờ Le Nhiệt 0.1- 0.16A

Có sẵn
344,300
+
-
2 Rờ Le Nhiệt 0,16-0,25A

LRE02

Rờ Le Nhiệt 0,16-0,25A

Có sẵn
341,000
+
-
3 Rờ Le Nhiệt 0,25 - 0,4A

LRE03

Rờ Le Nhiệt 0,25 - 0,4A

Có sẵn
341,000
+
-
4 Rờ Le Nhiệt 0,4 - 0,63A

LRE04

Rờ Le Nhiệt 0,4 - 0,63A

Có sẵn
341,000
+
-
5 Rờ Le Nhiệt 0.63-1.0A

LRE05

Rờ Le Nhiệt 0.63-1.0A

Có sẵn
341,000
+
-
6 Rờ Le Nhiệt 1-1.6A

LRE06

Rờ Le Nhiệt 1-1.6A

Có sẵn
341,000
+
-
7 Rờ Le Nhiệt 1.6-2.5A

LRE07

Rờ Le Nhiệt 1.6-2.5A

Có sẵn
341,000
+
-
8 Rờ Le Nhiệt 2.5-4A

LRE08

Rờ Le Nhiệt 2.5-4A

Có sẵn
341,000
+
-
9 Rờ Le Nhiệt 4 - 6A

LRE10

Rờ Le Nhiệt 4 - 6A

Có sẵn
341,000
+
-
10 Rờ Le Nhiệt 5,5-8A

LRE12

Rờ Le Nhiệt 5,5-8A

Có sẵn
341,000
+
-
11 Rờ Le Nhiệt 7 -10A

LRE14

Rờ Le Nhiệt 7 -10A

Có sẵn
345,400
+
-
12 Rờ Le Nhiệt 9 -13A

LRE16

Rờ Le Nhiệt 9 -13A

Có sẵn
344,300
+
-
13 Rờ Le Nhiệt 12 - 18A

LRE21

Rờ Le Nhiệt 12 - 18A

Có sẵn
344,300
+
-
14 Rờ Le nhiệt 16-24A

LRE22

Rờ Le nhiệt 16-24A

Có sẵn
344,300
+
-
15 Rờ Le Nhiệt 23 - 32A

LRE32

Rờ Le Nhiệt 23 - 32A

Có sẵn
344,300
+
-
16 Rờ Le Nhiệt 30-38A

LRE35

Rờ Le Nhiệt 30-38A

Có sẵn
376,200
+
-
17 Rờ Le Nhiệt 17 - 25A

LRE322

Rờ Le Nhiệt 17 - 25A

Có sẵn
688,600
+
-
18 Rờ Le Nhiệt 23-32A

LRE353

Rờ Le Nhiệt 23-32A

Có sẵn
688,600
+
-
19 Rờ Le Nhiệt 30-40A

LRE355

Rờ Le Nhiệt 30-40A

Có sẵn
698,500
+
-
20 Rờ Le Nhiệt 37-50A

LRE357

Rờ Le Nhiệt 37-50A

Có sẵn
695,200
+
-

Tư vấn & Báo giá